Gå direkt till innehåll
Låt oss presentera Modexas Års- och Hållbarhetsredovisning

Pressmeddelande -

Låt oss presentera Modexas Års- och Hållbarhetsredovisning

Modexas års- och hållbarhersredovisning är läsning för dig som verkar i bostadsbranschen och vill göra skillnad!

Att renovera på Modexa-vis är snart det nya normala. I snart 30 år har Modexa varit en udda aktör på renoveringsmarknaden. Men allt fler ser fördelarna med våra grundprinciper – kvarboende, varsamhet och partnerskap. Nu när världsläget och kraftiga kostnadsökningar gör att nyproduktion avtar, sätts ytterligare fokus på renovering av befintliga bostadsfastigheter. Då kommer förändringstakten öka.

Snart är vi det nya normala.

I redovisningen belyser vi hur vi på Modexa arbetar med hållbarhet – Stegvis Renovering och att renovera med kvarboende hyresgäster. Dessutom presenterar vi siffrorna och blickar mot vår framtida utveckling.

Läs Års- & Hållbarhetsredovisningen här

För mer information, vänligen kontakta oss på Modexa:

Torgny Hellberg, CEO, 0709-61 00 90, torgny.hellberg@modexa.se

Ann-Kathrin Espelin, Hållbarhetsstrateg, 0736-63 84 02, ann-kathrin.espelin@modexa.se

Ämnen

Kategorier


Om Modexa. Renovering medan livet pågår. Modexa tar ett helhetsansvar för varsam renovering av lägenheter med inriktning på hållbarhet, återbruk, industriell effektivitet och kvarboende hyresgäster. Modexa är ett privatägt bolag som bistår kunderna med underhållsplanering och förstudie samt genomförande av renoveringsprojekt och löpande underhåll. Vi har en rikstäckande organisation som ansvarar för hela kedjan; från lägenhetsanpassad produktion och logistik till installation i över 12 000 lägenheter årligen. Läs mer på modexa.se

Kontakter

Torgny Hellberg

Torgny Hellberg

Presskontakt Koncernchef 033-232201

Modexa - Renovering medan livet pågår - Ett smartare, humanare och mer lönsamt sätt att renovera lägenheter!

Om Modexa. Renovering medan livet pågår. Modexa tar ett helhetsansvar för renovering av lägenheter med fokus på Hållbarhet – På riktigt, enligt strategin vi benämner Stegvis renovering. Återbruk, prefabricerade koncept, industriell effektivitet och kvarboende hyresgäster gäller i alla våra uppdrag. Modexa är ett privatägt bolag som bistår kunderna med stöd i omställningen av deras underhållsstrategier, förstudier och underhållsplanering samt genomförande av renoveringsprojekt och löpande underhåll. Vi har en rikstäckande organisation som ansvarar för hela kedjan; från lägenhetsanpassad produktion och logistik till installation i över 12 000 lägenheter årligen. Läs mer på modexa.se

Modexa AB
Ramnåsgatan 1
501 10 Borås