Gå direkt till innehåll
Modexa får förnyat förtroende från MKB

Pressmeddelande -

Modexa får förnyat förtroende från MKB

På Modexa är vi stolta över att fått fortsatt förtroende från MKB gällande köksrenovering. Tidigare avtalsperiod på fyra år tas vid av ett nytt upphandlat avtal som startade 1 september 2022.

MKB är ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag som utvecklar och förvaltar fastigheter med hyresrätter för alla som vill bo i Malmö. Det nya avtalet täcker en helhet för renovering av kök i MKB:s bestånd på 26 000 lägenheter, en förändring är att Modexas kökskoncept med hög bevarandegrad och fokus på att återbruka befintliga material får ett allt större utrymme i MKB:s renoverings- strategier framåt.

  • MKB är en stark kraft på Sveriges hyresmarknad och deras höga ambition, att på ett hållbart och kundnära sätt ta sig an sitt renoveringsbehov, är en del i att vi nu sätter en ny standard. Nyckeln för oss som leverantör är att förse MKB med hållbara produkter, som bidrar till en långsiktig förvaltning. Vi vill också bistå med kunskap och metoder i omställningen mot mer återbruk samt att öka hyresgästernas inflytande, säger Christoffer Atterfors på Modexa.

För MKB:s hyresgäster innebär Modexas fortsatta förtroende att de kan bo kvar i sin lägenhet under hela renoveringen och bli mer involverade i utvecklingen av sitt hem. Tack vare att renoveringsprocessen är planerad i förväg och så mycket som möjligt är prefabricerat i Modexas fabrik i Västerås, så minimeras också tiden montörerna är i bostaden.

I avtalet ingår också krav på en digital hantering av materialval för MKB:s hyresgästernas vid köksrenoveringen. MKB har från avtalsstart implementerat Modexas nya applikation Bobutiken Kök, som är en digital bobutik. I den kan hyresgästen ta del av sina valmöjligheter direkt i sin mobila enhet och kan i lugn och ro visualisera sitt nya kök


För ytterligare information:

Kontaktperson Modexa: Christoffer Atterfors, affärsutvecklingschef (christoffer.atterfors@modexa.se)

Ämnen

Kategorier


Om Modexa.

Renovering medan livet pågår. Modexa tar ett helhetsansvar för varsam renovering av lägenheter med inriktning på hållbarhet, återbruk, industriell effektivitet och kvarboende hyresgäster. Modexa är ett privatägt bolag som bistår kunderna med underhållsplanering och förstudie samt genomförande av renoveringsprojekt och löpande underhåll. Vi har en rikstäckande organisation som ansvarar för hela kedjan; från lägenhetsanpassad produktion och logistik till installation i över 12 000 lägenheter årligen. Läs mer på modexa.se.

Kontakter

Torgny Hellberg

Torgny Hellberg

Presskontakt Koncernchef 033-232201

Modexa - Renovering medan livet pågår - Ett smartare, humanare och mer lönsamt sätt att renovera lägenheter!

Om Modexa. Renovering medan livet pågår. Modexa tar ett helhetsansvar för renovering av lägenheter med fokus på Hållbarhet – På riktigt, enligt strategin vi benämner Stegvis renovering. Återbruk, prefabricerade koncept, industriell effektivitet och kvarboende hyresgäster gäller i alla våra uppdrag. Modexa är ett privatägt bolag som bistår kunderna med stöd i omställningen av deras underhållsstrategier, förstudier och underhållsplanering samt genomförande av renoveringsprojekt och löpande underhåll. Vi har en rikstäckande organisation som ansvarar för hela kedjan; från lägenhetsanpassad produktion och logistik till installation i över 12 000 lägenheter årligen. Läs mer på modexa.se

Modexa AB
Ramnåsgatan 1
501 10 Borås