Pressmeddelande -

Svenskt företag tar täten i att utveckla trafiksäkra inredningar till lätta transportbilar

På landets vägar rullar över 400 000 lätta transportbilar. Flertalet av dem är rullande verktygslådor eller lastpallar på hjul.
Trots det stora antalet fordon och delvis kända fakta om bristande lastsäkerhet, finns endast en föreskrift som kräver att lasten ska vara surrad, lastsäkrad, för lätta transportbilar.

- Enligt vår mening saknas det en tillfredsställande lagstiftning både utifrån trafiksäkerhets- och arbetsmiljöperspektiv, säger Thomas Johansson vice VD för Modul-System.

Enligt Thomas Johansson finns det ett stort mörkertal i den statistik som finns tillgänglig avseende trafikolyckor med lätta transportbilar. I Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor finns cirka 100 stycken dödsolyckor inrapporterade 2004-09, varav en eller ett par relaterar direkt till dålig lastsäkring – föremål har lossnat och slungats iväg. När det gäller personskador finns ingen direkt tillgänglig statistik.

Modul-Systems säkerhetsarbete sker i nära samarbete med forskare över hela Europa bland annat vid Chalmers och Statens provningsanstalt. I början av året visade Modul-System ett krocktest av sitt nya inredningssystem och takräcksprogram Thule Professional på Volvo Car Safety Centre i Göteborg för fackpress och speciellt inbjudna gäster från återförsäljarledet.
- Målsättningen för oss är dels att visa på vad som händer med en inredning och ett takräcke vid en kollision, dels att visa på vikten av att ha inredningssystem och takräcke som klarar krockar eller hastiga inbromsningar utan att bilens passagerare eller medtrafikanter kommer till skada, förklarar Thomas Johansson.

Enligt Jenny Segergren, marknads- och produktchef, ger Modul-Systems nya inredningssystem av profiler med integrerat T-spår bra förutsättningar för trafiksäkerhet, vilket styrks av fältprover och TÜV-certifierad krocktest.

För 10 år sedan påbörjade Modul-System sitt omfattande säkerhets- och utvecklingsprogram. Företagets produktutvecklingsteam har lagt stor vikt vid viktbesparingar samt trafiksäkerhet genom medvetna material- och designval.

Anders Carlsson, forsknings- och utvecklingschef hos Modul-System, påpekar att kundkravet på inredningar kommer att öka, inte minst ur ett arbetsmiljö- och trafiksäkerhetsperspektiv.
- Bra design är inte bra förrän man kan tillverka den med rätt kvalitet. När det gäller inredningar är installationen avgörande.
- Historiskt sett finns inget enhetligt regelverk för hela EU, och efter införandet av helfordonsgodkännande för lätta transportbilar är det väldigt oklart vad som gäller, berättar Anders Carlsson.
Mellanvägg som skiljer passagerarutrymme och lastutrymme är inte ens ett krav vid installation av inredning i de flesta Europeiska länder.
Anders Carlsson berättar att avsaknaden av ett regelverk för lätta transportbilar gör att man måste luta sig mot det som gäller för personbilar vid tester. I de krocktester som Modul-System hittills genomfört har man alltid utgått från samma krockpuls som används vid krocktester av lastförskjutningsskydd för personbilar.

För mer information vänligen kontakta:
Jenny Segergren, marknads- och produktchef hos Modul-System
Tel: +46 31 746 87 29 Mob: +46 70 618 87 29

 

Ämnen

  • Ingenjörskonst

Regioner

  • Västra Götaland

Modul-System är Europas ledande tillverkare av modulära inredningar för servicebilar. Företaget finns representerat i hela Europa med dotterbolag i Danmark, Belgien, Frankrike, Nederländerna, Polen, Storbritannien och Tyskland samt försäljning i ytterligare ett antal länder utanför Europa. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer kompletta lösningar för servicebilar som bäst löser kundens behov och önskemål på säkerhet, kvalitet och innovation. Koncernen har ca 200 anställda och huvudkontoret ligger i Mölndal, utanför Göteborg, i Sverige.
www.modul-system.com

Kontakter

Thomas Johansson

Presskontakt Vice president 031-746 87 14

Relaterat innehåll