Pressmeddelande -

Modul-System erbjuder certifierad och godkänd Chip&Go lösning

Modul-System Sweden AB har levererat närmare 4000 kontokortsterminaler till kollektivtrafiken i Sverige, de flesta terminaler ombord på bussar. Modul-System har det senaste året tillsammans med länstrafikbolag och banker tagit fram en ny betalfunktion för att förenkla kortbetalning. Funktionen har testats i piloter hos Länstrafiken Sörmland, Skånetrafiken, Länstrafiken Kronoberg, X-Trafik m.fl.

Piloterna har visat att transaktionstiden mer än halverats vilket resulterat i snabbare påstigningstid och bussar som håller tidtabellen bättre. Den nya funktionen i kortterminalen, som går under namnet Chip&Go, innebär att man kan tillåta transaktioner under 200 kronor utan att behöva bekräfta sitt köp med PIN-kod. Över detta belopp fungerar kortterminalen som vanligt med Chip&PIN.

Modul-Systems lösning för Chip&Go är nu certifierad och godkänd och kan levereras till existerande och nya kunder!

 

Om du har frågor, vänligen kontakta:

Peter Mattsson, Affärsområdeschef Terminaler, Modul-System Sweden AB

Tel: + 46 707 94 0371 Mail: pm@modulsystem.se

Torbjörn Henryson, Marknadschef, Modul-System Sweden AB

Tel: + 46 708 77 4118 Mail: trh@modulsystem.se

Ämnen

  • Kollektivtrafik

Kategorier

  • chip&go
  • chip card
  • kortterminal
  • kontokortsbetalningar

Modul-System Sweden AB är ett svenskt företag med en unik kompetens inom utveckling av biljett-och betalsystem för kollektivtrafik och parkering. Modul-System har under drygt två decennier uppnått en mycket stark position på sina marknader. Genom att integrera användning av mobil betalning, smarta kort och kontokort i sina lösningar kan Modul-System tillsammans med sitt dotterbolag Tele P leverera exakt vad marknaden för biljett-och betalsystem idag efterfrågar.