Pressmeddelande -

50 bilister ställer bilen och blir Hälsopendlare

50 bilister har lovat att ställa bilen i drygt fem månader och istället arbetspendla med cykel – och bli hälsopendlare. Syftet med kampanjen är att minska transporternas miljöbelastning och trängseln i Mölndal, och samtidigt förbättra deltagarnas hälsa. Intresset för att bli hälsopendlare har varit stort och ett 90-tal anmälningar kom in till de 50 platserna. - Genom kampanjen sporras deltagarna som vanligtvis arbetspendlar med bil att istället testa att cykla. Förhoppningen är att deltagarna upplever cyklingen så positivt att de ställer bilen också vid andra resor och fortsätter cykla även efter kampanjen avslutats, säger Malin Månsson som är mobilitetssamordnare. Hälsopendlarna, som måste bo eller arbeta i Mölndal, skriver på ett kontrakt där de lovar att under perioden 22 maj till den 31 oktober ställa bilen och istället göra de flesta arbetsresorna med cykeln. I gengäld får de viss cykelutrustning samt ett konditionstest i början och ett i slutet av perioden. Mölndals stad arbetar aktivt med att minska transporternas negativa påverkan på miljön. Som ett led i detta arbete pågår flera projekt för att förändra och påverka resmönster. Ring för mer information samt för kontakt med Hälsopendlare. Malin Månsson, mobilitetssamordnare 031-315 15 23, 0704-678 531

Ämnen

  • Lokal/regional påverkan

Regioner

  • Västra Götaland