Pressmeddelande -

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2006

Högkonjunktur inom nöjes- och underhållningsbranschen. 2Entertain redovisar rekordvinst på 6,4 MSEK för årets första kvartal Förra årets vinst på 18,2 MSEK följs nu upp av ett nytt rekordresultat i delårsrapporten för det första kvartalet 2006. Resultatet före avskrivningar är 6,4 MSEK (5,2 MSEK) och omsättningen 62,6 MSEK (55,7 MSEK). - "Det går bra för 2Entertain, både när det gäller show och business. Också det kommande kvartalet Q2 - ett historiskt sett svagare kvartal - ser starkt ut, med fler framgångsrika produktioner", förklarar Göran Grell VD 2Entertain AB. Nöjesproducenten 2Entertain AB - som från och med årsskiftet är noterad på Nya Marknaden - fortsätter att redovisa rekordresultat också för det första kvartalet 2006. Resultatredovisning januari-mars 2006 Rörelseresultat före goodwillavskrivningar och finansiella poster uppgick till 6,4 MSEK (5,2) Rörelsens intäkter uppgick till 62,6 MSEK (55,7) Rörelseresultatet efter avskrivningar och finansiella poster uppgick till 6,2 MSEK (5,1) Resultatet efter skatt uppgick till 4,6 MSEK (3,2) Resultatet per aktie uppgick till 0,52 SEK (0,36) - "Med dagens resultat bevisar vi att vårt långsiktiga arbete med att optimera intäkter och eliminera risker har varit framgångsrikt. De flesta av våra produktioner går väldigt bra just nu. "Cabaret" på Tyrol fortsätter att spela för fullsatt salong ytterligare en säsong och biljettförsäljningen till 10-årsjubileumet på Vallarnas friluftsteater i Falkenberg "Brännvin och fågelholkar" har redan slagit försäljningsrekord med 40 000 sålda biljetter. Dessutom fortsätter affärsområdet "Artistproduktion" att utvecklas över förväntan. Sammantaget pekar detta mot att 2006 blir resultatmässigt blir företagets bästa år", säger Göran Grell. För ytterligare information, kontakta: Göran Grell, VD 2Entertain AB (publ) 0771-170000 eller 0706-358107 Läs hela delårsrapporten på www.2entertain.com 2Entertains kärnverksamhet är att på ett lönsamt sätt initiera, producera, marknadsföra och sälja kvalitativ underhållning till en bred publik på olika mötesplatser. Verksamheten bedrivs i Sverige och Norge med visionen att underhålla och beröra i en ledande position i Skandinavien. Verksamheten drivs i två dotterbolag, 2Entertain Sverige AB, som driver alla svenska projekt och 2Entertain Norge AS, som driver projekten i Norge. Koncernen äger en tredjedel i Osloteatern Chat Noir och hälften av Oscarsteatern i Stockholm. 2Entertain har kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo och Falkenberg. Bolaget omsatte 213 MSEK under 2005, redovisade en vinst på 18,2 MSEK, och har sitt säte i Falkenberg. Bolaget är idag noterat på Nya Marknaden. 2Entertainaktien är Sveriges roligaste aktie att äga - både show och business! (För fullständig delårsrapport se bifogad fil) http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=42938

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Moment Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Norden. Inom koncernen skapas upplevelser för fler än 1,8 miljoner gäster varje år. Verksamheterna inom Moment Group bedrivs i tre affärsområden med kontor i Göteborg, Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Falkenberg och Växjö. Moment Group är listat på First North Premier med FNCA Sweden som Certified Adviser.

Inom affärsområde Event verkar Hansen och Minnesota Communication och sammantaget är de den största aktören inom eventbranschen i Norden. Hansen planerar, utvecklar och genomför event som är fast förankrade i kundens affärsstrategi. Minnesota arbetar med Brand Engagement vilket innebär att de hjälper kunden att skapa arenor för dialog och delaktighet genom möten, upplevelser och digitala lösningar. Se mer på www.hansen.se och www.minnesota.se.

Inom affärsområde Live Entertainment producerar 2Entertain musikal, teater, show och konsert. De skapar specialbeställd underhållning, förmedlar artister till företagskunder och driver fem teaterarenor. 2Entertain driver också biljettbokningssajten SHOWTIC.se – se mer på www.2entertain.com och www.showtic.se.

Inom affärsområde Venues verkar Wallmans Group och Ballbreaker. Wallmans Group driver fem arenor för mat- och showupplevelser där fyra av arenorna erbjuder gruppens egna dinnershow-koncept Wallmans och Golden Hits – se www.wallmans.com och www.goldenhits.se och på den femte – se www.hamburgerbors.se - skapas shower med aktuella artister. Ytterligare en arena öppnar i centrala Göteborg efter pågående totalrenovering och samtliga arenor erbjuds också för galor och företagsevent. Ballbreaker är ett modernt aktivitetscenter på Kungsholmen i Stockholm med tillhörande mat- och dryckesservering – se www.ballbreaker.se.

Kontakter

Ia Lindahl Idborg

Presskontakt Kommunikationschef/IR & Presskontakt Moment Group 070-181 59 71