Pressmeddelande -

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMAN

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=42946 2006-05-02 hölls ordinarie årssstämma på Lisebergsteatern i Göteborg i 2Entertain AB (publ)och där beslutades följande: - Av bolagets fria egna kapital utdelas 0,5 kr per aktie motsvarande 4,4 MSEK till aktieägarna och 12,1 MSEK balanseras i ny räkning - omval av styrelseledamöterna Håkan Meyer, Knut Rutenborg, Anders Lettström och Per G Braathen samt nyval av Göran Grell - valberedning till styrelsen består av styrelsen ordförande i samråd med tre till fem företrädare från bolagets ägare - att antaga ny bolagsordning anpassad enligt ny gällande aktiebolagslag - bemyndigande till styrelsen att genomföra nyemissioner på högst 1,5 MSEK, kontant eller genom apport. För ytterligare information samt kontakta: Göran Grell, VD 2Entertain AB (publ) 0771-170000 eller 0706-358107, goran.grell@2entertain.com och www.2entertain.com

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Moment Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Norden. Inom koncernen skapas upplevelser för fler än 1,8 miljoner gäster varje år. Verksamheterna inom Moment Group bedrivs i tre affärsområden med kontor i Göteborg, Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Falkenberg och Växjö. Moment Group är listat på First North Premier med FNCA Sweden som Certified Adviser.

Inom affärsområde Event verkar Hansen och Minnesota Communication och sammantaget är de den största aktören inom eventbranschen i Norden. Hansen planerar, utvecklar och genomför event som är fast förankrade i kundens affärsstrategi. Minnesota arbetar med Brand Engagement vilket innebär att de hjälper kunden att skapa arenor för dialog och delaktighet genom möten, upplevelser och digitala lösningar. Se mer på www.hansen.se och www.minnesota.se.

Inom affärsområde Live Entertainment producerar 2Entertain musikal, teater, show och konsert. De skapar specialbeställd underhållning, förmedlar artister till företagskunder och driver fem teaterarenor. 2Entertain driver också biljettbokningssajten SHOWTIC.se – se mer på www.2entertain.com och www.showtic.se.

Inom affärsområde Venues verkar Wallmans Group och Ballbreaker. Wallmans Group driver fem arenor för mat- och showupplevelser där fyra av arenorna erbjuder gruppens egna dinnershow-koncept Wallmans och Golden Hits – se www.wallmans.com och www.goldenhits.se och på den femte – se www.hamburgerbors.se - skapas shower med aktuella artister. Ytterligare en arena öppnar i centrala Göteborg efter pågående totalrenovering och samtliga arenor erbjuds också för galor och företagsevent. Ballbreaker är ett modernt aktivitetscenter på Kungsholmen i Stockholm med tillhörande mat- och dryckesservering – se www.ballbreaker.se.

Kontakter

Ia Lindahl Idborg

Presskontakt Kommunikationschef/IR & Presskontakt Moment Group 070-181 59 71