Pressmeddelande -

Allt färre bilar i Sverige kör orenat

Mindre än 2 procent av trafiken på landets vägar sker idag med personbilar som saknar modern avgasrening. Det visar en ny kartläggning från Motormännens Riksförbund. Vid årsskiftet var 90 procent av landets personbilar utrustade med katalytisk avgasrening. De svarade för strax över 98 procent av personbilarnas samlade trafikarbete. Det innebär att idag utförs mindre än 2 procent av trafikarbetet med personbilar som saknar modern avgasrening. För fem år sedan var motsvarande siffra över 12 procent. Avgasutsläppen från personbilarna är därmed renare än någonsin. - Nyare bilar har längre körstäckor än bilar av äldre årsmodell så siffran på trafikarbetet ger en bra beskrivning på hur verkligheten ser ut. De äldre bilarna har under senare tid skrotats i allt snabbare takt. Snart finns i princip bara 150 000 veteran- och samlarbilar kvar som saknar katalytisk avgasrening. Fordon som i genomsnitt har årliga körstäckor på mindre än 100 mil. Personbilarnas avgasutsläpp av kväveoxider, koloxid och kolväten är numera ett mycket begränsat problem. Det är bara att konstatera att de svenska bilisterna har gjort en enorm insats för miljön genom sina inköp av katalysatorbilar. Säkert den största enskilda miljöinsatsen i landet och detta ur egen ficka, säger Tomas Nilson, presschef på Motormännens Riksförbund. Det var 1987 som de första bilarna med katalytisk avgasrening lanserades på den svenska marknaden. I och med 1989 års modeller blev det obligatoriskt med katalytisk avgasrening. Katalysatortekniken minskar bilarnas utsläpp av de miljö- och hälsovådliga ämnena kolväten, kväveoxid och koloxid med ungefär 95 procent. - Personbilarnas totala utsläpp av kolväten, kväveoxid och koloxid ligger idag på nivåer som vi hade i början på 1950-talet. Då ska man vara uppmärksam på att vi idag har tio gånger så många personbilar som då. Våra politikers ideliga försök att lägga ytterligare miljöbeskattning på personbilarna saknar idag verklig grund. Det handlar bara om att dra in mer skattepengar från bilisterna med miljön som täckmantel. Återstår att lösa gör utsläppen kring växthusgasen koldioxid och kallstartsutsläppen. Katalysatorn behöver idag ett antal sekunder på sig innan den når full verkningsgrad. Från bilindustrins sida arbetar man med olika tekniska lösningar för att lösa dessa återstående problem. Bilarnas bränsleförbrukning och därmed koldioxidutsläppen är sakta men säkert på väg nedåt. Kraven som Motormännens Riksförbund ställde på bilindustrin i mitten av 90-talet att sänka bilarnas bränsleförbrukning med 30 procent fram till 2005 års modeller har inte uppfyllts även om betydande framsteg gjorts. De stora utsläppskällorna i dagens trafik är den tunga trafiken. Den tekniska utvecklingen vad gäller lastbilar och bussar har inte hunnit lika långt som på personbilssidan. Den tunga trafikens 400 000 fordon svarar numera för mer kväveoxidutsläpp än personbilismens totalt mer än 4,1 miljoner personbilar gör, säger Tomas Nilson. Motormännens Riksförbund – Informationsenheten – Tel 08-690 38 00

Ämnen

  • Miljö, energi

Motormännen är Sveriges största konsumentorganisation för bilister. Vi arbetar med opinionsbildning för bättre och säkrare vägar, bilar och förare. Som medlem är du med och stöder vårt arbete och får samtidigt en rad förmåner, erbjudanden och fri personlig rådgivning inom juridik, bilteknik och resor. Läs mer på www.motormannen.se