Pressmeddelande -

Sveriges bästa rastplats är utsedd

Tallbackens rastplats vid E12:an i Västerbottens län och i Vindelns kommun är Sveriges bästa rastplats. Motormännens Riksförbund presenterar nu listan över landets bästa rastplatser. Resultaten grundar sig på noggranna inspektioner av cirka 300 rastplatser som gjorts av Motormännens vägombud under 2005. Inspektionerna har bland annat innefattat rastplatsens utformning med hänsyn till tillgänglighet, trafiksäkerhet men även hur rastplatsen underhålls och städas. - Rastplatserna har fått en allt viktigare funktion i trafiksäkerhetsarbetet. Regelbundna raster vid långresor är nödvändiga. En säker och bra förare är en utvilad och pigg förare. Bra rastplatser inbjuder till nödvändiga raster, säger Niklas Thorslund, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen. I prismotiveringen sägs bland annat: ”Tallbackens rastplats ligger naturskönt vid vatten, ett faktum som tagits tillvara vid planeringen. Det viktiga underhållet och skötseln fungerar exemplariskt”. Tallbacken är den enda inspekterade rastplatsen som får högsta betyg på alla protokollstipulerade punkter. Förutom Sveriges bästa rastplats har Motormännens Riksförbund också utsett länens bästa rastplatser. Dessa är: Norrbottens län: Harrbäckens rastplats vid E4 Västerbottens län: Tallbackens rastplats vid E12 (även bäst i Sverige) Jämtlands län: Krokoms rastplats vid E14 Gävleborgs län: Ångersjöns rastplats vid E4 Värmlands län: Råda rastplats vid riksväg 62 Dalarnas län: Långsjöns rastplats vid riksväg 50 Örebro län: Stora Hammarsundets rastplats vid riksväg 50 Västmanlands län: Högsjöns rastplats vid E18 Östergötlands län: Klinga rastplats vid E4 Kronobergs län: Fräjens rastplats vid riksväg 30 Jönköpings län: Hörle rastplats vid E4 Kalmar län: Väntorps rastplats vid E22 Västra Götalands län: Tegens rastplats vid E6 Blekinge län: Förkärla rastplats vid E22 Skåne län: Skånegårdens rastplats vid Öresundsbron Rastplatserna i Västernorrlands- , Uppsala- , Stockholms-, Södermanlands- Gotlands- och Hallands län nådde inte upp till de minimikriterier som Motormännen har för att nå upp till bästa-rastplats-nivån och hamnar därför utanför listan. Motormännens Riksförbund – Informationsenheten – Tel. 08-690 38 00 För eventuell ytterligare information kontakta Niklas Thorslund, projektledare för Motormännens rastplatsinspektioner, 08-690 38 33 eller 070-355 59 39. 2006-05-16 BS/TN

Ämnen

  • Livsstil, mode, fritid