Blogginlägg -

I Tyskland skiljs kontorsarbetarna åt av två meter höga skärmväggar

I Sverige handlar den offentliga kontorsdebatten om utformningen av framtidens kontor. Företagen planerar för framtidens behov av kontorskapacitet. Mycket lite skrivs om hur kontorsarbetarna ska skyddas så effektivt som möjligt under Covid-pandemin. Det arbetet är varje företags huvudbry.

I Tyskland går man en annan väg. Där har man infört tvingande regler. Kravet är att avståndet mellan sittande medarbetare på kontor ska vara minst 1,5 meter och avskiljas av en minst 1,5 meter hög skärmvägg. Kan man stå ska höjden på skärmen vara två meter.

Mycket få avskärmande produkter är så höga som två meter och i princip inga arbetsstationer uppfyller kravet. För svenska Mount Design som producerar ett steglöst höj och sänkbart kontorsbås blev lösningen att öka höjden på kontorsbåset med en avtagbar plexiglasskärm. 

"Tyskland är vår viktigaste marknad. Från att ha varit i princip ur spel på grund av de nyinförda tyska reglerna är vi nu en av få leverantörer som klarar dem. Det är knappast förvånande att just Tyskland inför tvingande regler och med tanke på utvecklingen av pandemin är det ett bra beslut enligt mig. Snarare är det förvånande att svenska företag inte fått några generella förhållningsregler alls att följa", säger Mount Designs VD Ulrik Clemens von Döbeln.  

HILO FLEXWALL är en ny steglöst omställbar ljudavskärmande och ljudabsorberande arbetsstation som tillåter användaren att själv välja mellan att vara avskärmad för koncentrationskrävande arbete eller vara tillgänglig för samarbete med kontorskollegorna. Tillverkningen sker i Europa och produkten finns hittills tillgänglig på den svenska, norska, finska och tyska kontorsfackmarknaden. 

Ämnen

 • Miljö

Kategorier

 • innovation
 • arbetsmiljö
 • arbetarskydd
 • kontorsmiljö
 • design
 • aktivitetsbaserad
 • kontor:
 • ljudavskärmning:
 • arbetsplatsanpassning
 • convid-19

Regioner

 • Stockholm

Presskontakt

Ulrik Clemens von Döbeln

Presskontakt Partner & VD 0705114570

Patrick Karlsson

Presskontakt Partner & Designer 070 655 15 59