Pressmeddelande -

Nu finns det bevis för att teamutveckling har effekt – om det görs på rätt sätt.

I mer än 30 år har Dr Susan Wheelan studerat arbetsgruppers utveckling. Baserat på sin egen och tidigare forskning, har hon utvecklat modellen Integrated Model of Group Development (IMGD) som beskriver fyra faser i en grupps utveckling, plus en femte där gruppen upplöses. Endast cirka 20 % av arbetsgrupper på svenska företag når fas fyra – den högpresterande fasen. Många företag har därför investerat i teamutvecklande insatser, men det har varit svårt att bevisa att detta har effekt. Fram tills nu.

Livsmedelsverket har sedan 2015 en team-baserad organisation, som efter att ha jobbat aktivt med teamutveckling under endast sex månader kunde se att andelen högpresterande team ökade med 233 procent. Ett annat exempel är energibolaget Öresundskraft, som sedan 2011 arbetat med projektet ”Ständiga förbättringar”. En del i detta har varit ett pilotprojekt, med målet att effektivisera alla arbetsgrupper för att få dem att bli högpresterande team (HPT). En studie på projektet visar på tydliga och positiva mätbara resultat. Bland annat ökade lönsamheten per anställd med 60 procent, kundnöjdheten blev högre och medarbetarnas välmående ökade.

Hur går det till?

För att nå så här goda och mätbara resultat krävs dels att teammedlemmarna får kunskap om hur grupper utvecklas, dels förbinder sig till att acceptera gruppens uppdrag, mål, strukturer och samspel. Vidare behövs stöttning och uppföljning så att fokus på ovanstående består och utvecklas över tid. Både Livsmedelsverket och Öresundskraft tog därför hjälp av Move Management, som har lång erfarenhet av teamutveckling.

-När vi går in och hjälper företag och organisationer med deras teamutveckling så börjar vi med att säkerställa att gruppernas medlemmar är ömsesidigt beroende av varandra. När det är gjort så gör vi en nulägesmätning för att ha något att utgå ifrån när utvecklingsarbetet ska påbörjas. Vi använder i huvudsak Team Quality Survey (TQS) eller Group Development Questionnaire (GDQ). Instrumenten mäter lite olika saker men har det gemensamt att de ger en grund för en träffsäker och värdeskapande konsultinsats, säger Fredrik Björklund, konsult hos Move Management.

Team Quality – faktorer som går att påverka

I nästa steg får de grupper som ska utvecklas arbeta med Team Quality – en modell för att fokusera på det som enligt forskning är framgångsfaktorer för grupputveckling. Faktorerna är fem till antalet och består av: tydliga mål, gynnande strukturer, öppet samspel, positiv utvecklingskultur samt ett stort engagemang. Av dessa områden skapar varje grupp sin handlingsplan med aktiviteter för att stärka sig på ovanstående områden. Efter att handlingsplanen är satt ges grupperna möjlighet till digital stöttning för att självständigt arbeta kontinuerligt med grupputveckling i sitt vardagliga arbete.

-Det är här det kan bli tufft. För i grund och botten handlar teamutveckling om beteendeförändringar och det kan vara svårt även om vi är motiverade och vill ändra beteenden. Forskning visar att vi behöver triggers – ständiga påminnelser i vardagen för att kunna förändra våra beteenden, agera på nya sätt, ta mer ansvar, ge mer feedback, påverka gruppens självständighet när det gäller utvecklingsfrågor med mera, säger Fredrik Björklund.

Här använder Move Management Teambook; ett väl beprövat digitalt molnbaserat verktyg som utvecklats av bolaget Skillnad, som ingår i Move Management.

-Teambook har med stor framgång använts, vanligtvis under 6 månader, för att stödja, följa upp, mäta, stötta och påminna genom de aktiviteter teamet satt upp som viktiga framgångsfaktorer. Med hjälp av verktyget får teammedlemmarna kontinuerligt en bild av vilken framdrift och vilket fokus de själva tycker att de har på sina åtaganden och det är väldigt effektivt, säger säger Jörgen Jonsson, en av grundarna av Skillnad.

Ämnen

 • Företagande

Kategorier

 • teambook
 • öresundskraft
 • livsmedelsverket
 • tdq
 • tqs
 • susanwheelan
 • välmåendearbetsplatser
 • högpresterandeteam
 • teamutveckling
 • organisationsförändring
 • lönsamhet
 • effektiva arbetsplatser

Varje människa har en uppsättning förmågor, talanger och egenskaper. På Move är vårt jobb att hitta det som finns inombords och göra det synligt. När kraften släpps lös och potentialen ges utrymme, kan vad som helst hända. Och det är startskottet till att hela organisationen börjar växa på allvar. Vi ser passion.

Kontakter

Joakim Eklund

Presskontakt 0722484640

Lisa Forsman

Presskontakt 0708881247