Gå direkt till innehåll
2 grupper på Movement har utbildats i självledarskap.
2 grupper på Movement har utbildats i självledarskap.

Blogginlägg -

Självledarskap på Movement - final!

I måndags var det final på en av Movements självledarskapsgrupper! 8 medarbetare från olika delar av företaget har under tre månader setts fem eftermiddagar i Teams för teori och praktik kring självledarskap. Det har handlat om självkännedom, strukturerad reflektion, fokus, motivation, målformulering, GRIT, självomsorg, mental styrketräning och mycket mer. Syfte och målsättningar med programmet är formulerat såhär:


Mellan modulerna har man haft uppgifter och även träffats i ”buddie-grupper” för att hålla processen levande och för att peppa och inspirera varandra. Över hela processen har man jobbat med mål både kopplat till arbets – och privatliv.

Vi tittade in för att kolla; vad är det egentligen som har hänt de här tre månaderna? Movements HR Chef Helena säger "Det som blir tydligt direkt är den tighta och varma atmosfären i gruppen – trots det digitala formatet! Alla är glada över att träffas igen, och många uttrycker att det är lite sorgligt att det är sista träffen. Det har varit en möjlighet att stanna upp, ventilera och reflektera över ny kunskap och egna utmaningar tillsammans med en grupp av människor man vanligtvis inte pratar med, och man är överens om att man kommer sakna den här ”platsen”. Några tycker dock att det blir bra med en paus för att verkligen landa ner det man har lärt sig och att sätta de nya vanor och aktiviteter man har bestämt sig för."

Helena som har byggt och lett programmet, tar gruppen igenom incheckning samt recap på huvuddragen i varje modul och de verktyg man har arbetat med.

Efter detta är det dags för var och en att berätta om sina viktigaste insikter, de nya vanor man har etablerat och de förflyttningar man har gjort.

Det är viktiga insikter som deltagarna berättar om – flera vittnar om bättre självkännedom och hur bra det känns att ha satt ord på sina värderingar. Man berättar vidare om insikter kring hur man uppfattas, att man har fått förståelse för sin egen roll och påverkan i olika sammanhang, och hur viktigt det är att se på sig själv med snällare och mer förlåtande ögon. Det nästan alla säger är att de verkligen har förstått hur viktigt det är med regelbunden och strukturerad reflektion. Som någon klok person har sagt: Du lär dig inte av dina erfarenheter, du lär dig när du reflekterar över dina erfarenheter! I början av programmet fick medarbetarna en 360-analys att dela ut till sin närmaste chef, en kollega samt en partner eller nära vän – detta tar många upp som lite av en ögonöppnare och som gett värdefull input.


Vi har pratat mycket om vikten av att etablera nya goda vanor och ritualer i syftet att nå långsiktiga mål, och tack vare programmet har mycket bra grejer hänt – allt från mer regelbunden träning och dagliga hundpromenader som nu fått inslag av jogging, mobilfri tid, mental träning och att äta (bra) lunch varje dag– det sistnämnda är ingen självklarhet för en fältsäljare!

Gruppen berättar om de förflyttningarna man har gjort under den här tiden; arbetsteknik som har blivit mer effektiv, ett tankemönster som har förflyttats till att inte fastna i negativa mönster som man tidigare gjort, delmål som sätts i högre utsträckning, någon har blivit bättre på att utmana i säljsamtalet och en annan att hantera konflikter mer konstruktivt och en tredje berättar att hen har blivit mycket bättre på att ta tag i saker direkt och inte skjuta upp dem. Den allra häftigaste förflyttningen är nog ändå denna; personen som säger att hen har insett sitt eget värde, och nu törs ställa krav och be om hjälp. Stort!

Självledarskapsprogrammets första grupp checkar ut med en väldigt bra känsla och med stora förhoppningar inför sin fortsatta resa – för man är överens om att detta bara är början… Man bestämmer att ses igen i oktober – alla vill ju veta hur det går!

Ämnen

Kategorier

Inget vanligt säljbolag!

Vår vision är att vara det bästa säljbolaget och distributörsbolaget i Sverige. Med oss får du bred kompetens, högt engagemang och stark affärsmässighet. Vi arbetar transparent, proaktivt och nära våra samarbetspartners för att skapa försäljning ut ur butik. Tillsammans är vi över 100 medarbetare som skapar värde för dina varumärken – varje dag!

Movement Group AB
Flygledaregatan 5b
212 39 Malmö
Sverige