Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Fyra av tio kvinnor oroar sig för otillräcklig pension

Fyra av tio kvinnor i åldern 20–67 år är osäkra på om deras pension kommer att räcka den dag de går i pension. Det visar en undersökning utförd av Novus på uppdrag av pensionsbolaget Movestic.

Osäkerheten över hur stor den framtida pensionen kommer att bli och om den kommer att räcka till är utbredd bland hela den arbetande befolkningen, totalt är det 34 procent som oroar sig för otillräcklig pension, 41 procent av kvinnorna och 27 procent av männen.

Helt säker på att man kommer att kunna leva det liv man vill som pensionär är endast var femte svensk och endast 15 procent av kvinnorna.  

- Tyvärr har kvinnor anledning att oroa sig. I tillägg till den löneskillnad som finns mellan kvinnor och män tar kvinnor också lägre risk i sitt långsiktiga sparande. Därmed kan de också över tid förvänta sig lägre avkastning på sitt sparande, vilket i förlängningen kan resultera i mindre att leva på som pensionär, säger Linnéa Ecorcheville, vd för Movestic Liv & Pension.

Undersökningen visar att kvinnor är överrepresenterade i den grupp som sparar långsiktigt på sparkonto, 43 procent av kvinnorna, men bara 30 procent av männen anger att de har huvuddelen av sitt långsiktiga sparande på sparkonto. Män är istället överrepresenterade när det gäller långsiktigt sparande i aktiefonder (32 procent) och enskilda aktier (9 procent). Motsvarande siffror för kvinnor är 22 procent, respektive 2 procent.

- Kvinnor skattar sin egen kunskap om privatekonomi och pension lägre än män gör, det visar både vår undersökning och tidigare studier. Man kan misstänka att det finns ett samband mellan upplevd brist på kunskap och oro, säger Linnéa Ecorcheville. Generellt är den upplevda kunskapen låg bland både kvinnor och män och många sätter sig in i hur den egna pensionen fungerar alldeles för sent i livet.

Endast 17 procent av kvinnorna anger att de anser sig ha god kunskap om sin pension, medan 34 procent av männen anser sig ha god kunskap. Kunskapen stiger med åldern, men det är först efter 55 som de flesta sätter sig in hur deras pension fungerar.


För ytterligare information:
Helena Olsson
Kommunikationschef
Helena.olsson@movestic.se
070-4499200

Ämnen


Om Movestic Liv & Pension

Movestic Liv & Pension är ett tjänstepensionsföretag som tillhandahåller individanpassat pensionssparande och försäkringsskydd. Movestic är bland annat valbart för tjänstepension ITP och SAF-LO. Företaget har huvudkontor i Stockholm, grundades år 2000 och ägs idag av det brittiska börsnoterade bolaget Chesnara Plc. För mer information besök hemsidorna www.movestic.se och www.chesnara.co.uk

Presskontakt

Helena Olsson

Helena Olsson

Presskontakt Chef Kommunikation och Varumärke 070-4499200

Välkommen till Movestic Liv & Pension!

Movestic Liv & Pension är ett tjänstepensionsföretag som tillhandahåller individanpassat pensionssparande och försäkringsskydd. Movestic är bland annat valbart för tjänstepension ITP och SAF-LO. Företaget har huvudkontor i Stockholm, grundades år 2000 och ägs idag av det brittiska börsnoterade bolaget Chesnara Plc. För mer information besök hemsidorna www.movestic.se och www.chesnara.co.uk

Movestic Liv & Pension
Tegnérgatan 2A
113 58 Stockholm
Sverige