Pressmeddelande -

Varannan småföretagare går till jobbet sjuk

Hälften av landets småföretagare uppger i en ny undersökning att de oftast jobbar när de är sjuka. Sju av tio anser att det är mer otryggt att vara egen jämfört med att vara anställd och två tredjedelar har övervägt att ge upp sitt företag för att öka den ekonomiska tryggheten. Undersökningen har genomförts av Ipsos på uppdrag av pensionsbolaget Movestic, 1001 svenska egenföretagare och ägare/beslutsfattare i företag med upp till tio anställda har svarat.

Ungefär en femtedel (19 procent) av företagarna i undersökningen anger att de inte kan vara borta från jobbet alls utan att företagets omsättning påverkas, ytterligare en tredjedel (34 procent) kan vara borta max en vecka. Var fjärde småföretagare har aldrig varit sjukskriven och fyra av tio har inte varit sjukskrivna de senaste fem åren.

- Vi har gjort den här undersökningen för att ta reda på mer om hur småföretagarna uppfattar sin egen ekonomiska situation och vilken möjlighet de i praktiken upplever att de har till sjukskrivning, vab och semester, något som är en självklarhet för många som har en anställning, säger Tobias Prytz, ansvarig för digitala tjänster mot småföretagare på Movestic. Resultatet visar att den ekonomiska otryggheten är stor och i praktiken är det svårt att vara borta från företaget, till exempel för att ta hand om sig själv vid sjukdom.

7 av 10 småföretagare tycker det är mer otryggt att vara egen jämfört med att vara anställd och nästan lika många (65 procent) har övervägt att överge sitt företag och ta anställning för att öka den ekonomiska tryggheten. Otryggheten gäller inte bara egenanställda inom gig-ekonomin och nya företagare. Det är lika vanligt att känna sig otrygg bland dem som drivit sitt företag i 20 år som bland dem som just startat sitt företag.

Undersökningen visar också att 76 procent av småföretagarna som helhet och 81 procent av egenföretagarna inte har någon kompletterande försäkring som täcker upp för förlorad arbetsinkomst vid långvarig sjukdom. 54 procent av småföretagarna har inte heller någon buffert i form av privat sparande att ta till om en olycka, sjukdom eller något annat skulle inträffa som gör att de inte kan jobba.

- Vår erfarenhet är att många egenföretagare lägger ner sin själ i sitt företag, men glömmer att ta hand om sig själva och sin personliga ekonomi. Som egenföretagare saknar man de kompletterande försäkringar för ekonomisk trygghet på kort och på lång sikt som ofta kommer med en anställning, säger Tobias Prytz.

Undersökningen genomfördes under perioden december 2019 – januari 2020 och omfattar svar från 1001 småföretagare (egenföretagare utan anställda, och ägare/beslutsfattare i så kallade mikroföretag med 1-10 anställda) i Sverige.

För ytterligare information:
Helena Olsson
Kommunikationschef
helena.olsson@movestic.se
070–4499200

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Om Movestic Liv & Pension

Movestic Liv & Pension är ett tjänstepensionsföretag som tillhandahåller individanpassat pensionssparande och försäkringsskydd. Movestic är bland annat valbart för tjänstepension ITP och SAF-LO. Företaget har huvudkontor i Stockholm, grundades år 2000 och ägs idag av det brittiska börsnoterade bolaget Chesnara Plc. För mer information besök hemsidorna www.movestic.se och www.chesnara.co.uk

Kontakter

Helena Olsson

Presskontakt Chef Kommunikation och Varumärke 070-4499200