Gå direkt till innehåll
En mycket glad och stolt VD som givits besked att statens innovationsmyndighet Vinnova rankar Movexum som en av Sveriges excellenta inkubatorer.
En mycket glad och stolt VD som givits besked att statens innovationsmyndighet Vinnova rankar Movexum som en av Sveriges excellenta inkubatorer.

Pressmeddelande -

Movexum utsedd till en av Sveriges excellenta inkubatorer!

Movexum fick idag den 29 juni beskedet att vi av statens innovationsmyndighet Vinnova bedömts och utsetts som nationellt excellent. Det innebär att vi tilldelas 4.85 miljoner kronor i statlig finansiering för de kommande två åren!

Att beviljas nationell excellens innebär att Vinnova anser att Movexum visar ett strukturerat kvalitativt arbetssätt, hög kompetens i teamet och har en relevant portfölj av innovativa, excellenta bolag. Excellentutmärkelsen innebär en kvalitetsstämpel för det arbete som görs i Movexum. I och med detta kommer vi från och med juni 2020 alltså att beviljas nationell finansiering för dels utveckling av våra selektionsprocesser – inflöde och urval till inkubatorn samt få en andel medel som via oss förmedlas till utvalda inkubatorbolag och som täcker delar av deras kostnader för specialister, tester med mera.

För 2020 tilldelas vi 850 000 kronor i verifieringsmedel och resterande 4 miljoner kronor avser 2021 samt 2022. För åren 2023-2024 behålls kvalitetsstämpeln och ett nytt finansieringsbeslut tas baserat på bolagsportföljen 2022. 

Ulrika Malmqvist, VD på Movexum kommenterar beskedet;

- Att uppnå nationell excellens via Vinnova var ett av de högt ställda mål vi satte tillsammans med styrelsen i samband med att den nya strategin togs fram 2017. Jag är otroligt glad och stolt över det fantastiska arbete som Movexumteamet utfört, som lett fram till att vi får denna för oss, inkubatorbolagen och Gävleborg viktiga och värdeskapande kvalitetsstämpel. De finansiella verktygen till innovativa startups bidrar till att utveckla fler tillväxtorienterade företag i Gävleborg – snabbare tid till marknad.Johan Färnstrand är sedan 2018 styrelseordförande i Movexum.

Johan Färnstrand, styrelseordförande i Movexum säger såhär om beslutet från Vinnova;

- I styrelsen har vårt fokus varit att Movexum ska utvecklas till en excellent verksamhet med kvalitetssäkrade kompetenser och arbetssätt. Med denna utnämning har vi uppnått ett viktigt mål som sätter Gävleborg ännu tydligare på den nationella innovationskartan och fått ett nationellt kvitto på att Movexum gör rätt saker bra. Från styrelsens sida vill jag tacka Movexumteamet för ett mycket väl utfört uppdrag.

Movexum startade 2008 och har till uppdrag att stödja framväxten av fler innovativa företag i Gävleborgs län. Under 2016 togs bolaget över av Region Gävleborg. Verksamheten bedrivs genom ett team med sju medlemmar som arbetar med idéer och entreprenörer i hela Gävleborg. I Movexum får idéer och människorna runt idéerna tillgång till etablerade verktyg och arbetssätt för startups (bolag i tidiga skeden som söker en affärsmodell), nätverk, specialistkompetenser och finansiering. I Sverige finns totalt cirka 45 inkubatorer.

Statens innovationsmyndighet Vinnova öppnade i november 2019 utlysningen ”Stöd till nystartade företag via excellenta inkubatorer” inom det så kallade nationella inkubatorprogrammet. Målgruppen är etablerade inkubatorer som inte ger vinstutdelning till sina ägare. Utlysningen möjliggör för inkubatorer att ansöka om finansiering för att accelerera utvecklingen av och värdeskapandet i nya företag. Vinnovas syfte med finansieringen är att accelerera utvecklingen av nystartade företag som har hållbarhet som tydlig drivkraft. Företagens affärsidé ska bygga på unika kunskapstillgångar samt ha potential att bli internationellt konkurrenskraftiga. I tidiga utvecklingsskeden är företagens möjligheter och risker svårbedömda vilket utgör hinder för att attrahera privat finansiering till företagsutveckling. För att göra dem redo och tillräckligt attraktiva på kapitalmarknaden så behövs förutom finansiering även affärsutvecklingsstöd, nätverk, erfarenhet och stöd i rekrytering. Inkubatorernas roll är att tillhandahålla detta stöd. För mer info: www.vinnova.se

För mer information eller ytterligare kommentarer:

Ulrika Malmqvist, VD på Movexum ulrika@movexum.se 070-750 22 56

Johan Färnstrand, styrelseordförande Movexum johan.farnstrand@regiongavleborg.se 070-284 43 57

Ämnen

Regioner


Movexums uppdrag är att skapa tillväxt i regionen genom förädla innovativa idéer till kommersiella produkter och tjänster. Sedan starten 2008 har vi hjälpt cirka 100 entreprenörer och innovatörer. Några av bolagen är idag introducerade på börsen, de flesta har idag flertalet anställda och en del har med sina lösningar på riktigt förändrat människor liv och erbjudit dem förutsättningar de annars skulle ha saknat. 

Vi erbjuder affärscoaching, rådgivning och arbete med beprövade startup-metoder och utforskar tillsammans med idébärarna deras idéers potential och tilltänkta marknad. För idéer som befinner sig i väldigt tidiga stadier har vi utvecklingsprogrammet Boost Chamber och för idébärare som kommit lite längre med verifieringen av sin idé erbjuder vi vårt inkubatorprogram.

Presskontakt

Ulrika Malmqvist

Ulrika Malmqvist

Presskontakt VD 070-750 22 56
Anna Utterberg

Anna Utterberg

Presskontakt Kommunikationsansvarig 073-981 73 25

Movexum - hos oss växer idéer

Movexum är Gävleborgs företagsinkubator. Vi stöttar människor som vill förverkliga sina idéer och som vill utveckla dem till kommersiella varor eller tjänster. Vi erbjuder individanpassad och skräddarsydd hjälp framåt för våra entreprenörer och deras bolag.

Movexum
Vågskrivargatan 5
80320 Gävle
Sweden