Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Gröna kilarnas dag: Gör Stockholms grönområden till riksintresse

Idag är det Gröna kilarnas dag. Miljöpartiet föreslår att de gröna kilarna - unika för Stockholms län – ska skyddas som riksintresse och införlivas i Miljöbalken. I Upplands Väsby uppmärksammas idag den storskaliga exploateringen mitt i Järvakilen som ska bli ”Väsby Sjöstad”. Där pågår en lokal namninsamling med hittills 2 500 namn för att rädda grönområdet och hitta alternativa byggplatser.

Regionplanen förespråkar att Stockholms län skall byggas ut genom förtätning utmed de stora kollektivtrafikstråken. Planerna på Väsby Sjöstad går på tvärs emot den regionala utvecklingsplanen RUFS 2010 som landstinget fattar beslut om på tisdag och mot Länsstyrelsens skydd av naturreservat.

Miljöpartiet föreslår både i riksdagen i en inlämnad motion och i landstingsfullmäktige på tisdag att Storstockholms gröna kilar utnämns till riksintresse och skyddas av Miljöbalken.

– Vi ser behovet av nya bostäder och bättre förbindelser, men det är viktigt att bygga tätt, behålla gröna inslag och framförallt bygga i områden som redan är exploaterade. De gröna kilarna måste vi behålla för miljön och för vår hälsa, säger Raymond Wigg, (MP) oppositionslandstingsråd i Stockholms län.

Den utspridda bebyggelse, som exemplet Väsby Sjöstad ska bli, riskerar att skapa en bilberoende isolerad enklav som bäddar för svag samhällsservice. I översiktsplanen som nu är ute på samråd planeras det för upp till 3000 bostäder och en ny väg rakt igenom skogen.

– Att över huvud taget kalla projektet för ”sjöstad” är en skönmålning. Huvuddelen av bebyggelsen kommer att ligga i skogen på höjderna ovanför Kairobadet, utan sjöutsikt och med en lång brant sluttning ner mot en Mälarstrand full av villor som gör vattnet otillgängligt för de nya invånarna, säger Lars Valtersson, (MP) gruppledare Upplands Väsby.

Miljöpartiet vill istället bygga nya bostäder i Älvsundadalen. 
– Det skulle knyta ihop Upplands Väsby med Sollentuna och ge möjligheter till en verklig ekostad med bra kollektivtrafik, säger Lars Valtersson.

Kontakta Miljöpartiet
Raymond Wigg (MP) oppositionslandstinsråd Stockholms län, 070-737 44 16

Lars Valtersson (MP) gruppledare Upplands Väsby, 073-910 445 54

Elisabeth Richter, pressekreterare Stockholms läns landsting, 070-737 45 09

Fakta om Järvakilen
Järvakilen är ett sammanhängande grönområde från Sigtuna in mot Järvafältet och Ekostadsparken, som man från regionalt håll vill bevara som en grön lunga och spridningsområde för växt- och djurliv för hela Stockholmsregionen. Området är markerat som grön värdekärna. En del av området är naturreservat och en annan del klassas som länsintresse med mycket högt naturvärde. Området är används för många olika typer av natur- och friluftsliv.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Yasmin Acosta Romero

Presskontakt 0707376548

Linna Fredström

Presskontakt 0707373261

Relaterat innehåll

Miljöpartiet i Region Stockholm
Hantverkargatan 45
112 21 Stockholm