Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Gör om Vårdval Stockholm till Hälsoval

Miljöpartiet vill göra om 90 vårdcentraler i Stockholms län till hälsocentraler. Partiet utmanar Filippa Reinfeldt med ett eget vårdvalsförslag: Hälsoval Stockholm.
- Vår modell skulle göra stockholmarna friskare redan inom ett år, säger Raymond Wigg (mp), oppositionslandstingsråd.

Miljöpartiet i Stockholms landsting presenterar i sin skuggbudget för 2009 Hälsoval Stockholm - ett grönt vårdval. Hälso- och sjukvården ges mer pengar för att förebygga sjukdomar. Nya kompetenser ska komplettera dagens vårdpersonal i teamarbete kring varje patient. Miljöpartiet vill även vidareutbilda personalen i hälsofrämjande pedagogik.

Miljöpartiet för en politik som räknar hälsoekonomiskt.
- Hälsoval skapar en mer jämlik folkhälsa och ger lägre kostnader för vård och läkemedel. Idag är trenden den motsatta, med Vårdval Stockholm ökar vårdklyftor och kostnader, säger Raymond Wigg, miljöpartiets oppositionslandstingsråd.

- Hela hälsosituationen hos en patient ska tas upp, behandlas och följas upp så att livsstilsrelaterade sjukdomar hejdas och sjukskrivna kommer tillbaka till ett aktivt liv. Det kan handla om rökslutarstöd, alkoholproblematik, viktgrupper, samtal vid psykisk ohälsa, kostråd eller coaching för att börja motionera, säger Lena-Maj Anding, miljöpartiets gruppledare i landstinget.

Yrkesutövare som miljöpartiet vill se fler av i vården:
Hälsopedagoger
Fyss/Far-koordinatorer
Naprapater och kiropraktorer
Arbetsterapeuter
Massörer
Psykoterapeuter

Jämlikt vårdvalssystem
Stockholmarna ska själva få välja hälsocentral, men miljöpartiet vill sätta stopp för privata vårdföretags ständiga rätt att utmana offentlig vård och etablera sig var som helst. Vården ska bli mer jämställd genom genusbudgetering. Dessutom införs en högre ersättning till de områden i Stockholm där ohälsan är störst. Dagens system där bara antal besök och ålder ger en vårdcentral pengar kompletteras med ersättning för den tid varje patient tar.

- Hälsoval Stockholm ska till skillnad från Vårdval Stockholm vara rättvist, utredas noga och införas stegvis under en femårsperiod. 90 hälsocentraler är ett första steg, säger Raymond Wigg.

För mer information
Raymond Wigg, mp, oppositionslandstingsråd Stockholms län
070-737 44 16
Lena-Maj Anding, mp, gruppledare Stockholms läns landsting
070-737 44 27
Elisabeth Richter, pressekreterare miljöpartiets landstingskansli
070-737 45 09

Ämnen

Regioner


Miljöpartiet i Stockholmsregionen består av 26 kommuner och Stockholms läns landsting. Vi arbetar med att göra hela regionen hållbar på lång sikt. Det innebär bland annat en modern kollektivtrafik, en trygg hälso- och sjukvård och klimatsmarta lösningar. Läs mer här!

Kontakter

Elina Jansson

Elina Jansson

Presskontakt Pressekreterare 070-737 67 25

Relaterat innehåll

Miljöpartiet i Region Stockholm
Hantverkargatan 45
112 21 Stockholm