Gå direkt till innehåll
Region Stockholm vinner internationellt pris för arbetet med att minska miljö- och hälsofarliga kemikalier

Pressmeddelande -

Region Stockholm vinner internationellt pris för arbetet med att minska miljö- och hälsofarliga kemikalier

Region Stockholm har vunnit ett internationellt pris för arbetet med att minska användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier. Det görs genom Region Stockholms utfasningslistor som är kopplade till regionens miljöprogram. 

Priset heter Future Policy Award 2021 och delas ut i olika kategorier. Region Stockholm har vunnit kategorin Chemicals across the lifecycle. Priset delas ut av den internationella ideella organisationen World Council Organisation inom områden där de bedömer att det behövs en akut utveckling av nya policyer för att påskynda utvecklingen mot rättvisa, hållbara och fredliga samhällen. Syftet med priset är att öka global medvetenhet om exemplariska politiska åtgärder och påskynda dem. Prisceremonin äger rum den 6 juli.

- Jag vill tacka alla medarbetare och deras viktiga bidrag till att minska minska mängden gifter. Det är tack vare deras arbete detta gjorts möjligt. Priset går till dem, säger Tomas Eriksson, miljö- och kollektivtrafikregionråd i Region Stockholm.  

Miljö- och hälsofarliga kemikalier är ett stort problem och en prioriterad fråga. Det finns en växande oro för de långsiktiga hälsoeffekterna av exponering för skadliga kemikalier och avfall. Det handlar om olika former av cancer, reproduktionsstörningar, inlärningssvårigheter och andra negativa hälsoeffekter. 

Region Stockholm började med systematisk inventering och utfasning av skadliga kemikalier i början av 2000-talet. Kemikaliearbetet har bland annat resulterat i att miljö- och hälsoskadliga utfasningsämnen minskat med 90 procent inom hälso- och sjukvård. Exempel på resultat är att användningen av desinfektionsmedlet glutaraldehyd, som kan orsaka allergi vid hudkontakt och är giftigt för vattenlevande organismer, har minskat kraftigt tack vare byte av diskmaskiner och desinfektionsmedel. När det gäller kemikalier i varor uppmärksammade Region Stockholm redan för 20 år sedan att medicinsktekniska produkter, som slangar vid neonatalvård, innehöll PVC-plast som i sin tur innehåller hormonstörande mjukgörare som ftalater. Sedan dess har ämnet fasats ut från medicinsktekniska produkter, handskar, förpackningar och golv.

- Genom att arbeta i enlighet med utfasningslistorna bidrar Region Stockholm till att skydda miljö och hälsa hos våra medarbetare, patienter, resenärer och invånare i länet. Våra kemikaliekrav i upphandlingar påverkar globala leverantörer att förbättra sina produkter. Detta skapar i sin tur mervärde för flera köpare och visar att det är möjligt att förändra och kräva mer giftfria produkter, säger Tomas Eriksson, miljö- och kollektivtrafikregionråd i Region Stockholm.


Om Future Policy Award: 

https://www.futurepolicy.org/a...

https://www.worldfuturecouncil...Ämnen

Regioner


Miljöpartiet i Stockholmsregionen består av 26 kommuner och Stockholms läns landsting. Vi arbetar med att göra hela regionen hållbar på lång sikt. Det innebär bland annat en modern kollektivtrafik, en trygg hälso- och sjukvård och klimatsmarta lösningar. Läs mer här!

Presskontakt

Tobias Östberg, 070-737 45 09

Tobias Östberg, 070-737 45 09

Presskontakt Pressekreterare
Miljöpartiet i Region Stockholm
Hantverkargatan 45
112 21 Stockholm