Pressmeddelande -

Ansvarslöst av Ismail Kamil (fp) att föreslå fri etableringsrätt

Enligt dagens UNT (Upsala Nya Tidning) vill landstingsrådet Ismail Kamil (fp) införa fri etableringsrätt inom primärvården så snart möjligt under 2009.

Den politiska oppositionen har inte blivit informerade om förslaget utan fick läsa i tidningen om förslaget. I den budget som landstingsfullmäktige ska fatta beslut om den 17 - 18 november finns detta inte nämnt överhuvudtaget.

- Det är uppseendeväckande att detta förslag inte har beretts på ett bättre sätt. Budgeten ska innehålla alla viktiga beslut som majoriteten tänker genomföra det kommande året, säger Johan Edstav landstingsråd för Miljöpartiet.

Att införa fri etableringsrätt är ekonomiskt ansvarslöst. Speciellt nu när ekonomin är dålig och landstingets verksamheter tvingas vända på varje krona. Fri etableringsrätt gör det mycket svårt att ha en kostnadskontroll eftersom nyetablerade vårdcentraler ska få ersättning för utförd vård.

Fri etableringsrätt infördes av den borgerliga regeringen mandatperioden 1991 - 1994. Beslutet ledde till stora underskott i landstingens primärvårdsbudgetar.

- Jag kommer vid dagens landstingsrådsberedning kräva att förslagets ekonomiska konsekvenser utreds innan något beslut fattas, säger Johan Edstav.

Kontakt

Johan Edstav 070 - 611 00 77

Landstingsråd (mp)

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • fri etableringsrätt

Regioner

  • Uppsala