Gå direkt till innehåll
Verkstäderna tar sitt ansvar för miljön i Stockholm

Blogginlägg -

Verkstäderna tar sitt ansvar för miljön i Stockholm

Bilverkstäder är en sektor som i över ett sekel har haft hållbarhet och återvinning som ledstjärna. Ett väl servat och reparerat fordon har en lång livscykel, ökar trafiksäkerheten samt generar samhällsekonomiska vinster. Stockholm Stad utför varje år en tillsyn på ett urval av stadens bilverkstäder. Tillsynen leder till att verkstäderna avhjälper vissa brister och medför därmed en positiv påverkan på mark, luft och vatten i Stockholm. Den generella trenden under de senaste åren är att antalet konstaterade brister stadigt sjunker.

- Först och främst kan vi konstatera flera glädjande trender i rapporten, säger Henrik Idermark, Distriktansvarig MRF Stockholm. Bland annat så har anmärkningarna när det gäller områdena märkning av farligt avfall och förvaringen av kemikalier har mer än halverats den senaste 10-årsperioden. Sedan måste fordonsbranschen utveckla och förbättra miljöarbetet på många håll och det måste fortgå i snabb takt.

  Inspektionerna genomfördes som såväl oanmälda som föranmälda besök och tillsynen har utgått från en checklista. Fler än 8 av 10 verkstäder har redan den utrustning för bland annat oljeavskiljare som krävs. De som inte har den utrustning som krävdes har åtgärdat det efter inspektion, på många håll direkt vid besöket.

  Som exempel kan nämnas att flera verksamheter/fastighetsägare tecknat avtal för regelbunden tömning av oljeavskiljarna eller installerat nivålarm till dem tack vare miljöförvaltningens tillsyn.

  MRF ser positivt på att Stockholms stad löpande genomför dessa inspektioner. MRF tillsammans med SFVF har inom ramen för förbättrad kvalitet och miljöefterlevnad infört systemet GBV (Godkänd bilverkstad) där verkstäder som har genomfört årlig kvalitetskontroll med godkänt resultat har rätten att vara en Godkänd Bilverkstad i 12 månader. Under denna tid genomförs såväl interna som externa kvalitetskontroller av utförda arbeten och hur de har administrerats. Läs mer om projektet på www.godkandbilverkstad.se

  Ämnen

  Kategorier

  Kontakter

  Anders Östberg

  Anders Östberg

  Presskontakt PA, opinion och samhälle Press opinion, kommunikation och samhälle 0733327337

  MRF

  Våra medlemmar erbjuder sina kunder bästa möjliga service och högsta kvalitet. MRF ställer höga krav på sina medlemmar när det gäller miljö, ekonomi och kundservice. Därför är MRF-märket en symbol för kompetens, service och rätt pris. Det är en trygghet för dig som konsument att välja en MRF-ansluten bilhandlare eller bilverkstad.

  MRF
  Box 5611 (Besöksadress: Karlavägen 14 A)
  114 86 STOCKHOLM