Gå direkt till innehåll

"Dagens transportsystem - hur smart är det?"

Tid 5 December 2008 11:30 – 16:00

Plats Seminariet, som äger rum på IVA:s konferenscenter i Stockholm, inleds kl 11:30 med en lättare lunch. Seminariet är kostnadsfritt och senaste dag för anmälan är den 1 december till marie.runius@bilsweden.se eller tel 08-700 41 01. Program finns på http//:www.bilsweden.se.

Välkommen på ett seminarium arrangerat av BIL Sweden och MRF den 5 december. På seminariet kommer SIKA att presentera en rapport om kartläggning kring tänkbara överflyttningar av gods och passagerare mellan olika trafikslag. Rapporten, som publiceras i början på december, är ett regeringsuppdrag och detta blir den första offentliga debatten kring resultatet. Bland deltagarna märks Infrastrukturminister Åsa Torstensson och Trafikutskottets ordförande Ibrahim Baylan liksom generaldirektörerna från Vägverket och Banverket. Håkan Matson, från Dagens Industri, är moderator.

Kontakter

Anders Östberg

Anders Östberg

Presskontakt PA, opinion och samhälle Press opinion, kommunikation och samhälle 0733327337

MRF

Våra medlemmar erbjuder sina kunder bästa möjliga service och högsta kvalitet. MRF ställer höga krav på sina medlemmar när det gäller miljö, ekonomi och kundservice. Därför är MRF-märket en symbol för kompetens, service och rätt pris. Det är en trygghet för dig som konsument att välja en MRF-ansluten bilhandlare eller bilverkstad.

MRF
Box 5611 (Besöksadress: Karlavägen 14 A)
114 86 STOCKHOLM