Gå direkt till innehåll
Konsumentministern nöjd med bilbranschens kvalitetsåtgärder

Pressmeddelande -

Konsumentministern nöjd med bilbranschens kvalitetsåtgärder

Branschöverenskommelse om kvalitetsstandard Godkänd bilverkstad är bilhandels- och verkstadsorganisationen MRF:s, Motorbranschen, svar på konsument- och finansmarknadsministern Per Bolunds granskning och kritik av fusk på bilverkstäder. Överenskommelsen presenterades av MRF vid ett uppföljningsmöte på finansdepartementet tillsammans med andra branschaktörer under fredagen.

Det var hösten 2014 som TV-programmet ”Kalla fakta” i ett reportage visade på slarv och undermåliga reparationer samt bristfälligt kundomhändertagande hos ett antal bilverkstäder. I programmet riktade konsumentminister Per Bolund allvarlig kritik mot branschen med en uppmaning om bättring för att undvika ett myndighetsingripande och lagstiftning.

Branschen har agerat

– MRF agerade snabbt och för hela branschen. Dels bjöd vi in till ett branschsamtal där alla parter i branschen, från arbetsgivare till bildelsgrossister, deltog. Dels initierade vi en dialog med minister Bolund, berättar Tommy Letzén, vd för MRF, och fortsätter:

– Vi tog konsumentministerns kritik samt hot på stort allvar. Det är självklart att vi som seriösa branschaktörer skall klara av grundläggande krav utan behov av myndighetsingripande.

– Som kund ska man kunna ha förtroende för sin verkstad, att den utför arbetet fackmässigt samt har ett bra bemötande.

Konsumentföreträdare med i arbetet

MRF initierade sedan arbetet med kvalitetsstandarden Godkänd bilverkstad under ledning av Joachim Due Boje , servicemarknadsansvarig på MRF. Arbetet har haft en bred förankring i såväl konsumentintressens som bransch då MRF och SFVF, Sveriges Fordonsverkstäders Förening, tillsammans med Swedac, Konsumentverket, KoV, och Motormännen, M, medverkat i framtagandet.

Godkänd bilverkstad

Syftet med Godkänd bilverkstad är att säkerställa kvalitet och fackmässighet för arbeten med fordon upp till 3,5 ton. Utgångspunkten är att bilverkstaden följer all lagstiftning som verksamheten omfattas av samt tillämpar och följer branschöverenskommelsen med Konsumentverket, den så kallade Verkstadens reparationsvillkor.

Kvalitetsstandarden omfattar åtta huvudområden: 1. Kvalitetsledningssystem, 2. Organisation, 3. Avtal, 4. Lagar och föreskrifter, 5. Ekonomi, 6. Personal, 7. Teknik, struktur och rutiner, 8. Verksamhetsrevision.

Godkänd bilverkstad har också krav på kvalitetskontroller från en tredje oberoende part, som exempelvis kontrollorganisationen Kontrollerad Bilverkstad – KBV, via årlig revision samt stickprov.

Den kvalitetssäkrande branschöverenskommelsen Godkänd bilverkstad kommer att bli ett medlemsvillkor för bilverkstäder anslutna till MRF och SFVF.

I framtiden kommer de verkstäder som ingår i Godkänd bilverkstad att finnas listade på bland annat Konsumentverket och Motormännens informationssidor för konsumenter.

MRF:s konsumentskydd

MRF, arbetar sedan många år tillbaka med konsumentskydd. Som en förutsättning för medlemskapet i MRF finns en trygghet för konsument genom att MRF-företag alltid följer ARN:s, Allmänna Reklamationsnämndens beslut.

Arbetet med Godkänd bilverkstad ligger långt fram, i veckan anordnade MRF mycket välbesökta branschseminarier i frågan i anslutning till den lokala servicemarknadsmässan Autogloben i Stockholm.

– Vi räknar med att rulla ut flera piloter för Godkänd bilverkstad under våren 2016, avslutar Joachim Due Boje på MRF.

Bild: Tommy Letzén och Per Bolund

För ytterligare information, kontakta Charlie Magnusson, politik och samhälle MRF, 08-701 63 16 eller charlie.magnusson@mrf.se

Ämnen

Kategorier


Motorbranschens Riksförbund, MRF, är branschorganisationen för seriösa och professionella bilåterförsäljare och bilverkstäder. Vi har 980 huvudföretag och 543 filialer som medlemmar, vilka omsätter omkring 120 miljarder kronor och sysselsatte cirka 40 000 personer.

Kontakter

Anders Östberg

Anders Östberg

Presskontakt PA, opinion och samhälle Press opinion, kommunikation och samhälle 0733327337

MRF

Våra medlemmar erbjuder sina kunder bästa möjliga service och högsta kvalitet. MRF ställer höga krav på sina medlemmar när det gäller miljö, ekonomi och kundservice. Därför är MRF-märket en symbol för kompetens, service och rätt pris. Det är en trygghet för dig som konsument att välja en MRF-ansluten bilhandlare eller bilverkstad.

MRF
Box 5611 (Besöksadress: Karlavägen 14 A)
114 86 STOCKHOLM