Gå direkt till innehåll
Tommy Letzén, vd MRF
Tommy Letzén, vd MRF

Pressmeddelande -

Man kan inte förbjuda en teknik – man ska begränsa utsläppen

MRFs kommentarer till ”januariöverenskommelsen” mellan S, C, L och MP

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna har kommit överens om 73 punkter. Ett antal punkter berör biltrafik och motorbranschen.

Det finns en del i överenskommelsen som är positivt för näringslivet, men när det gäller förslag som påverkar mobilitet och motorbranschen är det tydligt att Miljöpartiets inflytande är fortsatt stort och kanske till och med förstärkts. Det finns ett antal tydliga exempel på detta:

 • Ska vi uppnå målet om 70 % minskning av utsläppen till 2030 så duger det inte att förbjuda en teknik, säger MRFs vd Tommy Letzén i en kommentar. Det kan till och med vara så att förbränningsmotorer med annat bränsle kan vara en förutsättning för att vi ska klara av målet t ex dieselmotorer som körs på HVO, eller laddhybrider som huvudsakligen går på el.
 • Vi kan inte fortsätta att höja skatterna på mobilitet i Sverige – bilisterna betalar redan idag in mer i skatter än vad det kostar samhället i fråga om miljö, buller, olyckor, vägar och vägunderhåll. Ska man styra med skatter måste detta ske genom att andra skatter på mobilitet sänks.
 • Man vill investera 300 miljarder i höghastighetsjärnväg mellan 3 städer som skulle motsvara mindre än 1 % av persontrafiken. Det måste finnas betydligt mer effektiva infrastrukturinvesteringar som skulle ge både snabbare och större miljöeffekt såsom vägnät, laddinfrastruktur, vätgasproduktion och digitalinfrastruktur mm. För att visa hur mycket 300 miljarder kronor är så kan man nämna att det skulle räcka till 1 miljon elbilar som skulle ge en betydligt större effekt och dessutom bevara den enskildes mobilitet på ett bättre sätt, avslutar Tommy Letzén.Här är listan på några punkter som MRF definierat som ”problematiska” i överenskommelsen

 • Partierna har kommit överens om en omfattande skattereform med höjda miljöskatter, där miljöskatternas andel av skatteintäkterna ska öka.

MRF kommentar: Sverige har redan högre miljöskatter på bilism än andra länder. Nya skatter får inte slå mot mobiliteten på arbetsmarknaden och företagens konkurrenskraft.

 • Från 2030 ska det inte vara tillåtet att sälja nya bensin- och dieseldrivna bilar.

MRF kommentar: Detta är i grunden en fråga om nya bränslen. Redan dagens bensin- och dieseldrivna bilar kan köras på andra bränslen i den mån sådana finns tillgängliga. Man ska inte förbjuda en teknik – man ska begränsa utsläppen.

 • Klimatbonusar och avgifter på personbilar förstärks och förenklas från budgetpropositionen 2021.

MRF kommentar: Dagens bonus-malussystem innebär redan det en kraftig överbeskattning som slår fel genom att missgynna nya bilar och företagens transportfordon. Förstärkningar av detta system kommer att leda ännu mer fel.

 • Alternativ till bilen ska främjas i städer och skatteregler ska stimulera till cykelpendling.

MRF kommentar: Att stadens utbud är tillgängligt även för de som inte har möjlighet att bo i absoluta centrum är ytterst en demokratifråga. Även de som f n inte använder bilen har nytta av den eftersom många samhällsfunktioner är helt beroende av bilen, såsom hemsjukvård, leveranser och jourtjänster. Bilen, oavsett form och drivmedel, kommer att behöva finnas kvar i våra städer.

 • Avståndsberoende och färdmedelsoberoende reseavdrag.

MRF kommentar: Dagens reseavdrag är långt lägre än kostnaderna för att köra bil. Avdragsrätt mellan arbete och bostad är avgörande för en fungerade arbetsmarknad. Näringslivet behöver tillgång till kvalificerad arbetskraft och människor behöver tillgång till stor arbetsmarknad med många arbetsgivare om hela Sverige skall fortsätta leva. Reseavdrag för bil måste höjas för att bättre följa verkliga kostnader.

 • Reduktionsplikt ska utformas så den minskar utsläpp med 70 procent till 2030. Kontrollstation 2019 med successivt ökade kvotnivåer.

MRF kommentar: Reduktionsplikten kräver tillgång till biobränslen för inblandning i diesel och bensin. I nuläget köper Sverige merparten av allt tillgängligt bränsle av vissa sorter på hela den Europeiska marknaden för att klara kraven. Kommer övriga EU länder att gå i samma riktning kommer besluten om framställning av biobränslen inom EU vara avgörande innan man kan basera sin politik på det.

 • Nya höghastighetståg färdigställas.

MRF kommentar: Höghastighetståg är enormt dyrt, är samhällsekonomiskt ineffektivt och riskerar att sluka alla investeringsmedel för andra trafikslag och infrastrukturstatsningar under lång tid framöver som skulle ha större miljöeffekter.

 • Eurovinjettavgifter ska behållas och ett nytt miljöstyrande system ska utredas.

MRF kommentar: MRF har ingen synpunkt på eurovinjettprincipen, men nya miljöstyrande system kan innebära att regeringen gör nya försök att driva igenom en kilometerskatt. En kilometerskatt skulle slå hårt mot näringslivet i ett land med så stora avstånd som Sverige.

Ämnen


Motorbranschens Riksförbund, MRF, är branschorganisationen för seriösa och professionella bilåterförsäljare och bilverkstäder. Vi har 980 huvudföretag och 543 filialer som medlemmar, vilka omsätter omkring 120 miljarder kronor och sysselsatte cirka 40 000 personer.

Presskontakt

Anders Östberg

Anders Östberg

Presskontakt PA, opinion och samhälle Press opinion, kommunikation och samhälle 0733327337

MRF

Våra medlemmar erbjuder sina kunder bästa möjliga service och högsta kvalitet. MRF ställer höga krav på sina medlemmar när det gäller miljö, ekonomi och kundservice. Därför är MRF-märket en symbol för kompetens, service och rätt pris. Det är en trygghet för dig som konsument att välja en MRF-ansluten bilhandlare eller bilverkstad.

MRF
Box 5611 (Besöksadress: Karlavägen 14 A)
114 86 STOCKHOLM