Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

MRF är kritiska till FP:s nya straffskatt på bilismen

Ännu ett parti vill straffa den tillväxtdrivande mobiliteten i Sverige. Det är Folkpartiet som i sin ekonomiska vårmotion till riksdagen vill att fordonsskatten ska räknas upp årligen, indexmässigt, med 2 procent för att finansiera sin vårbudget.

– Vi är starkt kritiska. Det känns kontraproduktivt när partiet i ena andetaget lyfter fram jobbskapande insatser för att i det andra andetaget hämma mobiliteten i samhället, säger Tommy Letzén, vd på Motorbranschens Riksförbund, MRF i en kommentar till folkpartiets förslag om en årlig indexuppräkning med två procent av fordonsskatten.

I sin riksdagsmotion motiverar Folkpartiet, FP, fordonsskattehöjningen med att de vill spegla en hög ambitionsnivå i klimatarbetet.

Från MRF:s sida betonas vikten av att ha effektiva och flexibla transportsystem i hela landet.

– Återigen är det ett förslag som straffar, diskriminerar, dem som bor på landsbygden eller på annat sätt är beroende av bilen i arbetet, konstaterar Tommy Letzén.

Bara för några veckor sedan presenterade den socialdemokratiska och miljöpartistiska regeringen ett förslag om en skattehöjning på bensin med 44 öre/liter respektive med 48 öre/liter för diesel exklusive moms.

Samtidigtbegränsas de reducerade energiskatterna för olika biodrivmedel, enligt EU-direktiv.

Dessutom föreslås från S och MP ett nytt system för indexuppräkning av drivmedelsskatten från och med 2017. Den ska då automatiskt räknas upp med konsumentprisindex, KPI, plus 2 procent. Tillägget avser att motsvara den långsiktiga reala inkomstökningen (egentligen BNP).

– Vi är på väg mot en situation där riksdagspartierna, allra senast Folkpartiet och dessförinnan Socialdemokraterna och Miljöpartiet, tävlar i att bestraffa bilismen genom olika straffskatter. Det är en oroande utveckling, menar Tommy Letzén.

MRF driver tillsammans med Bil Sweden en kampanj för rättvisa bilskatter. Kampanjen bygger på statliga VTI:s rapport ”Redovisning av regeringsuppdrag kring trafikens samhällsekonomiska kostnader”. Enligt rapporten betalar varje bilist sin kostnad för vägslitage, miljöpåverkan och olyckor minst två gånger om redan nu.

Ämnen

Taggar


Motorbranschens Riksförbund, MRF, är branschorganisationen för seriösa och professionella bilåterförsäljare och bilverkstäder. Vi har ca 1200 medlemsföretag i Sverige, vilka omsätter över 100 miljarder kr/år.

Presskontakt

Anders Östberg

Anders Östberg

Presskontakt PA, opinion och samhälle Press opinion, kommunikation och samhälle 0733327337

MRF

Våra medlemmar erbjuder sina kunder bästa möjliga service och högsta kvalitet. MRF ställer höga krav på sina medlemmar när det gäller miljö, ekonomi och kundservice. Därför är MRF-märket en symbol för kompetens, service och rätt pris. Det är en trygghet för dig som konsument att välja en MRF-ansluten bilhandlare eller bilverkstad.

MRF
Box 5611 (Besöksadress: Karlavägen 14 A)
114 86 STOCKHOLM