Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ny vd för Kontrollerad Bilverkstad

Thomas Engström, 42 och civilingenjör, har tillträtt som ny vd för Kontrollerad Bilverkstad, KBV. Engström kommer direkt från en tjänst som affärsutvecklare på Svensk Bilprovning. Som ny vd har han för avsikt att utveckla såväl kontroll- som rådgivningsverksamheten.

– KBV har en oerhört viktig roll att fylla i branschen, framför allt vill vi hjälpa verkstäderna med att kvalitetssäkra hela deras serviceutbud mot kund, säger Thomas Engström.

Kontrollerad Bilverkstad, KBV, eller populärt kallat ”den gröna punkten”, har funnits på marknaden i mer än femton år. KBV tillkom som ett branschinitiativ tillsammans med Konsumentverket för att dels fokusera på branschens kvalitetsbrister, dels för att återupprätta branschens förtroende mot konsument.
– Verkstadsfusk är att betrakta som borta från de seriösa verkstäderna, däremot kan det alltjämt förekomma tekniska och administrativa brister. I regel grundar sig dessa på okunskap eller bristande rutiner på verkstaden, säger Thomas Engström.
 
Som nytillträdd vd vill Thomas Engström bygga vidare på, utveckla, det branschinitiativ som KBV en gång var. Konceptet ska breddas. Resultatredovisningen ska förbättras likaså informationen och kommunikationen med de anslutna verkstäderna. Detta ska bl a ske genom en förbättrad och mer ändamålsenlig webbplats, en KBV-portal.
– Vi ska inte bara leta fel – utan även vägleda verkstäderna i deras kvalitetsarbete. Därför kommer vi att öka antalet kvalitetsinspektioner samtidigt som våra kunniga inspektörer ska ta en aktivare roll i verkstadens kvalitetsprocess samt svara för en utvärdering av resultatet, säger Thomas Engström.

En stor styrka med KBV är att det är Svensk Bilprovning som svarar för inspektionsverksamheten. D v s det är kvalitetsinspektörer med bred fordons- och verkstadskunskap som ingår i ett rikstäckande nätverk som svarar för verksamheten.
 
Antalet KBV-anslutna verkstäder är stabilt kring 900. En utveckling sker inom området Kontrollerad Skadeverkstad, förkortat KSV. Där har Kontrollerad Bilverkstad nyligen skrivit ett avtal med försäkringsbolaget IF avseende kvalitets- och processinspektioner av verkstäder som utför bilskadereparationer åt dem. KBV har även en aktiv roll i det branschgemensamma bilskadeprojektet ”säkra reprationer”.
 
Thomas Engström efterträder Thomas Johansson som varit tf vd efter att Leif Fagerlund gick i pension 2010. Kontrollerad Bilverkstad ägs av Motorbranschens Riksförbund, MRF.

Bild: Thomas Engström, ny vd för KBV

 
För ytterligare information, kontakta Thomas Engström, vd KBV, 0703-19 38 10 eller Göran Björklund, presskontakt, 0705-28 17 51.

Ämnen


Motorbranschens Riksförbund, MRF, är branschorganisationen för seriösa och professionella bilåterförsäljare och bilverkstäder. Vi har ca 1200 medlemsföretag i Sverige, vilka omsätter över 100 miljarder kr/år.

Kontakter

Anders Östberg

Anders Östberg

Presskontakt PA, opinion och samhälle Press opinion, kommunikation och samhälle 0733327337

MRF

Våra medlemmar erbjuder sina kunder bästa möjliga service och högsta kvalitet. MRF ställer höga krav på sina medlemmar när det gäller miljö, ekonomi och kundservice. Därför är MRF-märket en symbol för kompetens, service och rätt pris. Det är en trygghet för dig som konsument att välja en MRF-ansluten bilhandlare eller bilverkstad.

MRF
Box 5611 (Besöksadress: Karlavägen 14 A)
114 86 STOCKHOLM