Gå direkt till innehåll
Regeringen försvårar motorbranschens rekrytering av unga

Pressmeddelande -

Regeringen försvårar motorbranschens rekrytering av unga

Under de senaste åren har motorbranschen genomfört ett omfattande rekryteringsprogram. Den reducerade arbetsgivaravgiften för ungdomar upp till 26 år har varit starkt bidragande till att många små och medelstora företag, SME, vågat nyanställa.

– Regeringens förslag kan bli en hämsko när det både försvårar och fördyrar nyanställningar, befarar Tommy Letzén, vd för Motorbranschens Riksförbund, MRF.

För ett litet MRF-företag innebär det socialdemokratiska och miljöpartistiska förslaget en genomsnittlig ökning av arbetsgivaravgiften med 4000 kronor i månaden för anställda yngre än 26 år. Samtidigt minskar attraktionskraften för att rekrytera en ung nyutbildad fordonstekniker framför en äldre och mer erfaren, menar MRF.

Bakgrunden är att motorbranschen under de senaste åren intensifierat sitt rekryteringsarbete särkskilt bland unga. Detta sker genom bland annat informationskampanjer, konkreta, kvalitetssäkrande skolsamarbeten samt praktik- och lärlingsplatser.

– Det är vårt strå till stacken för att hålla nere ungdomsarbetslösheten, säger Tommy Letzén, vd för MRF som organiserar 1200 bilhandelsföretag och bilverkstäder.

Ett arbete som socialdemokraternas och miljöpartiets förslag kan rycka undan mattan för helt eller delvis, enligt MRF.

– Motorbranschen är en framtidsbransch där det finns ett rekryteringsbehov.

– En av förutsättningarna för branschens gemensamma rekryteringsarbete är den reducerade arbetsgivaravgiften.

– I första hand är det ungdomarna som drabbas, när en äldre och rutinerad mekaniker väljs av den som överväger att nyrekrytera.

– Därför är signalvärdet inte det rätta från finansminister Magdalena Andersson och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, summerar Tommy Letzén.

Enligt den rekryteringsbarometer "Tempen på motorbranschen" som årligen genomförs av den branschgemensamma organisationen Motorbranschens Yrkesnämnd, MYN, uppger tillfrågade bilverkstäder ett rekryteringsbehov av närmare 5 000 personer fram till 2017.

– Det är glädjande att kunna säga att i vår bransch finns det jobb. Motorbranschen vill och behöver nyrekrytera både för att täcka upp pensionsavgångar och för att möta de nya krav som ny teknik och nya material innebär.

– Framför allt är erfarna, flinka och självgående, fordonstekniker och skadereparatörer intressanta för arbetsgivarna som i regel är ett SME-företag.

– Men tack vare den nedsatta arbetsgivaravgiften har nyutbildade men kanske inte så erfarna och fullärda fordonstekniker och skadereparatörer nyrekryterats.

– Företagen kan även ha valt att anställa två ungdomar istället för en äldre och erfaren mekaniker.

Med dessa förändringar kan det bli så att man ser över sin kostnadskostym och inte har möjlighet att satsa på båda, berättar Tommy Letzén

– En möjlighet som försvinner i och med Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag som förmodligen även kommer att stödjas av Vänsterpartiet.

Ämnen

Kategorier


Motorbranschens Riksförbund, MRF, är branschorganisationen för seriösa och professionella bilåterförsäljare och bilverkstäder. Vi har ca 1200 medlemsföretag i Sverige, vilka omsätter över 100 miljarder kr/år.

Kontakter

Anders Östberg

Anders Östberg

Presskontakt PA, opinion och samhälle Press opinion, kommunikation och samhälle 0733327337

MRF

Våra medlemmar erbjuder sina kunder bästa möjliga service och högsta kvalitet. MRF ställer höga krav på sina medlemmar när det gäller miljö, ekonomi och kundservice. Därför är MRF-märket en symbol för kompetens, service och rätt pris. Det är en trygghet för dig som konsument att välja en MRF-ansluten bilhandlare eller bilverkstad.

MRF
Box 5611 (Besöksadress: Karlavägen 14 A)
114 86 STOCKHOLM