Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

Sociala medier

Vi ser en liten förändring i de senaste enkätsvaren när det gäller resandet i enkäten från Kantar Sifo: https://t.co/MHsljk5Ks8

Så stärker vi samverkan mellan myndigheter för att utveckla hanteringen av covid-19: https://t.co/a0OJnMOBc2

@MarkRhinard Det stämmer. Flygplanen och helikoptrarna är anslutna till rescEU. EU finansierar 90 procent av kostna… https://t.co/g1Hmtm9a7v

KIT film om att förhindra skogsbrand

KIT film om att förhindra skogsbrand

MSB:s förstärkningsresurser

MSB:s förstärkningsresurser

RUHB - Krigsplacering

RUHB - Krigsplacering

RUHB - Planering

RUHB - Planering

RUHB - Hotbild

RUHB - Hotbild

RUHB - Varför

RUHB - Varför

RUHB - Intro

RUHB - Intro

Vattenbombning med vattenskopande plan

Vattenbombning med vattenskopande plan

Samverkan o ledning

Samverkan o ledning

Presskontakt

MSB:s presstjänst

MSB:s presstjänst

Presskontakt 010-240 44 44
Marcus Årskog

Marcus Årskog

Presskontakt Pressekreterare
Anna Lindbäck

Anna Lindbäck

Presskontakt Pressansvarig

MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
STOCKHOLM/KARLSTAD
SWEDEN