Undersökning visar att MSB:s broschyr skapat reflektion

Pressmeddelanden   •   Maj 03, 2019 11:00 CEST

För ett år sedan skickade MSB ut broschyren Om krisen eller kriget kommer.

I en uppföljande undersökning svarar 63 procent av de tillfrågade att broschyren fått dem att reflektera mer över hur de skulle klara av en samhällskris.

− Det är glädjande att broschyren har gjort ett sådant avtryck hos så många människor och särskilt bland yngre, säger Dan Eliasson, generaldirektör på MSB.

I samband med Krisberedskapsveckan i fjol, skickade MSB ut broschyren Om krisen eller kriget kommer till 4,8 miljoner hushåll. Broschyren var ett regeringsuppdrag som fick ett stort genomslag såväl nationellt som internationellt. Om krisen eller kriget kommer tar bland annat upp tänkbara hot mot vårt land och hur människor kan förbereda sig för att kunna hantera en situation när samhället inte fungerar som vi är vana vid. Orsaken kan vara:

 • skogsbränder,
 • stormar,
 • cyberattacker,
 • militära konflikter i vårt närområde.

Undersökning genomfördes i januari
I januari i år genomförde Enkätfabriken, på uppdrag av MSB, en undersökning för att se vilka effekter broschyren haft på människors riskmedvetenhet och krisberedskap. Resultatet visar att en majoritet har börjat reflektera mer över hur de skulle klara vardagen vid kris eller krig tack vare broschyren. Yngre 18-34 år och äldre 65+ är de grupper som i störst utsträckning har börjat fundera mer över detta.

− Det är glädjande att broschyren har gjort ett sådant avtryck hos så många människor och särskilt bland yngre. Reflektion är ett slags mental beredskap som redan där gör oss bättre förberedda på att hantera ett besvärligt läge, säger MSB:s generaldirektör Dan Eliasson.


”Påminna om vinsterna med en krislåda”
Samtidigt är det bara 22 procent som har förbättrat sin hemberedskap efter att de tagit del av broschyren. På frågan om varför man inte gjort något är de vanligaste svaren att man planerar att göra det framöver (34 procent) samt att man tror att risken för kris och krig är ytterst liten.

− Det där sista steget kan vara nog så stort och incitamenten för att faktiskt göra något ser olika ut för olika människor. Vi behöver fortsatt påminna om vinsterna med en krislåda och att det inte kräver så stora insatser. Det gör vi nu närmast med årets kampanj Krisberedskapsveckan 6-12 maj, säger Christina Andersson, riskkommunikatör.

Öka medvetenheten
Krisberedskapsveckan genomförs runtom i landets kommuner för att få människor att reflektera över hur samhällskriser kan vända upp och ner på vår vardag och om vikten av att ha en hemberedskap. I år riktar kampanjen särskilt in sig på unga, 13-19 år, för att bland annat öka medvetenheten om hur kriser kan påverka samhället och individen.


Undersökningens rapportsammanfattning hittar du på vår webbplats www.msb.se


Kontakt
MSB:s presstjänst, 070-321 88 74, kommunikation@msb.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

MSB skickade förra våren ut broschyren Om krisen eller kriget kommer till 4,8 miljoner hushåll. Broschyren var ett regeringsuppdrag som fick ett stort genomslag såväl nationellt som internationellt. I en uppföljande undersökning som MSB gjort svarar 63 procent av de tillfrågade att broschyren fått dem att reflektera mer över hur de skulle klara av en samhällskris.

Läs vidare »

Så stärker MSB beredskapen att hantera skogsbränder till sommaren

Pressmeddelanden   •   Apr 24, 2019 10:33 CEST

Förra sommaren rasade de mest omfattande skogsbränderna i Sverige på flera hundra år och efter en torr och solig vår har brandriskerna ökat och är nu ovanligt höga för säsongen. Läs nyheten om förhöjd helikopterberedskap från 23 april.

Sedan förra sommaren har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, arbetat intensivt med att ytterligare stärka skogsbrandsberedskapen, bland annat efter ett uppdrag från regeringen och efter den erfarenhetsåterföring som myndigheten gör efter varje större samhällsstörning.

- Vi har genomfört en lång rad åtgärder och går stärkta in i årets skogsbrandssäsong, som redan är här. I år kommer vi, tillsammans med aktörerna, att kunna möta lika intensiva eller mer intensiva, bränder än vad vi gjorde förra sommaren. Men en del arbete återstår fortfarandet innan alla nationella resurser som Sverige behöver på lång sikt är på plats, säger Anneli Bergholm Söder, chef för MSB:s operativa avdelning.

Bland annat förbereder myndigheten en upphandling av vattenskopande flygplan med ambitionen att de ska vara på plats till sommaren 2020.

Inte bara skogsbrand

Även om skogbränder har varit i fokus under året trycker hon på vikten av att bygga det svenska krisberedskapssystemet så att inte en typ av händelse styr den beredskap landet har.

– Det skulle ju kunna vara så att vi möter helt andra utmaningar än skogsbränder till sommaren och då måste vi ha resurser och förmåga att hantera också det. Eftersom vi aldrig fullt ut kan förutse vilken samhällsstörning som kommer att drabba oss är det viktigt att våra arbetsformer tillåter stor flexibilitet så att vi kan svara upp mot en snabbt uppkommen situation. I stort gör våra arbetsformer det.

MSB har generiska arbetsformer och verktyg för att hantera alla typer av samhällsstörningar oavsett om det handlar om skogsbränder, stormar, oljeutsläpp, terrorattentat, påverkanskampanjer eller om Sverige skulle stå inför krigshot eller befinna sig i krig.

För att Sverige redan till sommaren 2019 ska stå bättre rustat att hantera skogsbränder har MSB:

 • Skapat en helt ny svensk förmåga att bekämpa bränder från luften genom avtal med privata helikopterentreprenörer. Vid högsta beredskapsläge kommer helikoptrarna att kunna vara i luften inom 90 minuter.
 • Ökat antalet skogsbrandsdepåer från 15 till 24 och kan återställa använda skogsbrandsdepåer snabbare.
 • Stärkt förmågan att ta emot internationellt stöd, så kallat värdlandsstöd, och fortsätter den utvecklingen.
 • Stärkt förmågan att stötta aktörerna med samverkan och ledning.
 • Utvecklat den inriktnings- och prioriteringsfunktion som för första gången togs i bruk sommaren 2018 för att mäkla resurser mellan räddningstjänster, prioritera MSB:s egna och internationella förstärkningsresurser samt ge rekommendationer till andra myndigheter. Det är ett samarbete mellan räddningstjänster, länsstyrelser och MSB.
 • Utvecklat samordningen av frivilliga, bland annat har vi tecknat en överenskommelse med Svenska Röda Korset att, i likhet med förra sommaren, vid behov samordna spontanfrivilliga.
 • Vidareutvecklat konceptet MSB:s samverkansperson och MSB:s mottagande av samverkanspersoner från andra myndigheter. Ett pågående arbete.
 • Arbetar med att utveckla ett nytt prognossystem för brandrisker.
 • Tagit fram vägledning för skogsbrandssläckning, finns tillgänglig på msb.se från 7 maj.
 • Tagit fram vägledning för eldningsförbud.
 • Stärkt samarbetet med internationella aktörer, både med EU och med de nordiska och baltiska ländern
 • Utvecklat myndighetens arbetssätt och administrativt stöd i samband med samhällsstörningar. Bland annat stärker myndigheten bemanningen under semesterperioden, genomför utbildningar och utvecklar de operativa arbetsformerna.

Läs mer om hur MSB stärker den svenska skogsbrandsberedskapen

Så begär aktörerna stöd från MSB

För att begära nationella resurser från MSB är myndighetens tjänsteman i beredskap, TIB, kontaktvägen in på telefonnummer 054-150 150.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Till sommaren kommer Sverige att stå bättre rustat att bekämpa omfattande skogsbränder. MSB har bland annat en ny nationell förmåga att bekämpa skogsbränder från luften, fler skogsbrandsdepåer som kan återställas snabbare och bättre förmåga att ge stöd till aktörerna att samverka och leda.

Läs vidare »

Uppdaterad pressinbjudan: Sverige bättre rustat att hantera skogsbränder till sommaren 2019

Pressmeddelanden   •   Apr 23, 2019 16:52 CEST

Med anledning av rådande brandriskläge i delar av södra och mellersta Sverige tidigarelägger MSB den pressträff som skulle ha ägt rum den 25 april till i morgon den 24 april kl. 10.00.

Förra sommaren rasade de mest omfattande skogsbränderna i Sverige på flera hundra år. Inför sommaren 2019 har MSB genomfört en mängd åtgärder för att Sverige ska stå bättre rustat att hantera skogsbränder.

Vi har skapat en helt ny förmåga att bekämpa bränder från luften genom avtal med privata helikopterentreprenörer. Vid högsta beredskapsläge kommer helikoptrarna att kunna vara i luften inom 90 minuter och de kommer att placeras ut på platser där brandrisken är som högst.

Vi har också ökat antalet skogsbrandsdepåer med släckutrustning och kan även återställa använda skogsbrandsdepåer snabbare.

Utöver detta genomför vi en lång rad åtgärder.

Välkommen till pressträff
MSB:s chef för den operativa avdelningen, Anneli Bergholm Söder, och Jakob Wernerman, operativ chef för MSB:s hantering av bränderna samt chef för enheten för insatser finns på plats och ger en aktuell lägesbild om myndighetens arbete med att stärka skogsbrandsberedskapen inför sommaren och berättar om alla nya resurser MSB stärker aktörernas hantering med.

Det kommer att finnas möjlighet att genomföra enskilda intervjuer.

Tid: Torsdagen den 24 april, kl. 10.00.

Plats: MSB, Fleminggatan 14, plan 8.

Anmälan: Anmälan om deltagande ska ske senast kl. 09.00 i morgon onsdag via e-post kommunikation@msb.se
Ange namn och redaktion. Presslegitimation krävs.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Med anledning av rådande brandriskläge i delar av södra och mellersta Sverige tidigarelägger MSB den pressträff som skulle ha ägt rum den 25 april till i morgon den 24 april kl. 10.00.

Läs vidare »

Pressinbjudan: Sverige bättre rustat att hantera skogsbränder till sommaren 2019

Pressmeddelanden   •   Apr 17, 2019 11:19 CEST

Förra sommaren rasade de mest omfattande skogsbränderna i Sverige på flera hundra år. Inför sommaren 2019 har MSB genomfört en mängd åtgärder för att Sverige ska stå bättre rustat att hantera skogsbränder.

Vi har skapat en helt ny förmåga att bekämpa bränder från luften genom avtal med privata helikopterentreprenörer. Vid högsta beredskapsläge kommer helikoptrarna att kunna vara i luften inom 90 minuter och de kommer att placeras ut på platser där brandrisken är som högst.

Vi har också ökat antalet skogsbrandsdepåer med släckutrustning och kan även återställa använda skogsbrandsdepåer snabbare.

Utöver detta genomför vi en lång rad åtgärder.

Välkommen till pressträff
MSB:s chef för den operativa avdelningen, Anneli Bergholm Söder, och Jakob Wernerman, operativ chef för MSB:s hantering av bränderna samt chef för enheten för insatser finns på plats och ger en aktuell lägesbild om myndighetens arbete med att stärka skogsbrandsberedskapen inför sommaren och berättar om alla nya resurser MSB stärker aktörernas hantering med.

Det kommer att finnas möjlighet att genomföra enskilda intervjuer.

Tid: Torsdagen den 25 april, kl. 13.00

Plats: MSB, Fleminggatan 14, plan 8

Anmälan: Anmälan om deltagande ska ske senast kl. 10.00 samma dag via e-post kommunikation@msb.se
Ange namn och redaktion. Presslegitimation krävs.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

MSB:s chef för den operativa avdelningen, Anneli Bergholm Söder, och Jakob Wernerman, operativ chef för MSB:s hantering av bränderna samt chef för enheten för insatser finns på plats och ger en aktuell lägesbild om myndighetens arbete med att stärka skogsbrandsberedskapen inför sommaren och berättar om alla nya resurser MSB stärker aktörernas hantering med.

Läs vidare »

MSB skapar helt ny förmåga att bekämpa skogsbränder med helikoptrar

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2019 10:33 CET

Till sommaren skapar MSB en helt ny förmåga att bekämpa skogsbränder från luften. Vid högsta beredskapsläge kommer helikoptrarna att kunna vara i luften inom 90 minuter.

Efter förra sommarens omfattande skogsbränder fick Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, i uppdrag av regeringen att stärka skogsbrandsberedskapen till sommaren 2019. En del var att öka förmågan att bekämpa bränder från luften, i ett första steg med helikoptrar.

Minst tio helikoptrar

Under fredagen 15 mars stod det klart att HeliAir Sweden vann den upphandling av helikoptrar som MSB gick ut med i januari. Kravet i upphandlingen var att leverantören ska kunna ställa minst tio helikoptrar till myndighetens förfogande.

– Det här gör att får vi en avsevärt mycket bättre beredskap och helt nya möjligheter att bekämpa skogsbränder redan till sommaren, säger Björn Johansson, ansvarig för upphandlingen på MSB.

Han hoppas att myndigheten kan teckna avtal så snart den så kallade överprövningstiden löper ut, om tio dagar. Helikoptrarna blir en av de förstärkningsresurser som MSB kan erbjuda till exempelvis regioner och kommunal räddningstjänst, när lokala resurser inte räcker till eller är uttömda.

Placeras där brandrisken är som störst

Under skogsbrandssäsongen kommer helikoptrarna att placeras på de platser i landet där brandrisken är som högst. Det var ett arbetssätt som fungerade bra under skogbränderna 2018.

– Tanken är att vi placerar helikoptrarna utifrån tre parametrar: antal helikoptrar, stationeringsort och inställelsetid, det vill säga den tid det tar från det att larmet kommer in tills helikoptern är i luften, säger Björn Johansson

I grundberedskap ska helikoptrarna kunna ställas till MSB:s förfogande inom 12 timmar. Vid högsta beredskapsläge ska de kunna vara i luften på 90 minuter.

På längre sikt föreslår MSB vattenskopande flygplan

MSB har också för avsikt att ställa helikoptrarna till förfogande för EU:s resurspool RescEU, som är under uppbyggnad.

– Därför är det viktigt att våra åtgärder framåt är samordnade med de åtgärder som vidtas inom EU.

Utöver helikoptrar vill MSB på längre sikt tillgodose behovet av större flygande resurser. MSB har föreslagit för regeringen att Sverige bör leasa mindre vattenskopande flygplan från år 2020 och samtidigt utvärdera de långsiktiga behoven av att upphandla större vattenskopande flygplan.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Till sommaren skapar MSB en helt ny förmåga att bekämpa skogsbränder från luften. Vid högsta beredskapsläge kommer helikoptrarna att kunna vara i luften inom 90 minuter.

Läs vidare »

Fler behöver testa sin brandvarnare

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2018 09:00 CET

En undersökning som MSB har genomfört visar att 97 procent av alla hem har en brandvarnare. Däremot säger 35 procent att de aldrig testar den och 53 procent uppger att de gör det mer sällan än varannan månad. Den 1 december infaller den årliga Brandvarnardagen. Då uppmärksammas att det bästa skyddet mot brand hemma är en fungerande brandvarnare.

– Vi behöver testa brandvarnaren, helst en gång i månaden. Brandvarnare kan ge dig den extra minut du behöver för att rädda liv, varna andra, larma eller släcka, säger Anders Lundberg, brandingenjör på MSB.

Undersökningen genomfördes för första gången 2011. Syftet var att kartlägga allmänhetens syn på risker samt människors kunskap och inställning till det egna ansvaret kring brandskydd. Medan antalet som uppger sig testa brandvarnaren har minskat finns det andra positiva resultat som visar att brandskyddet ökat.

Fler skaffar brandfilt och brandsläckare
Sedan 2011 har fler satsat på släckutrustning i bostäderna. Andelen som har tillgång till en handbrandsläckare är idag 72 procent, en ökning med 12 procent. Därtill har tillgången till brandfilt nästintill dubblerats, från 31 procent 2011, till 57 procent 2018.

– Det är en väldigt positiv utveckling vi ser och vi vet också att många klarar att agera. Varje år startar cirka 24 000 bostadsbränder och räddningstjänsten behöver rycka ut till 6 000. Med tillgång till brandskyddsutrustning hemma så har man möjlighet att släcka en brand i ett tidigt skede, säger Anders Lundberg.

Orsaken till att fler har släckutrustning tror MSB hänger samman med att bostads- och försäkringsbolag satsat på det för sina kunder. Ytterligare förklaringar kan vara att räddningstjänsten kommunicerat framgångsrikt, till exempel genom att besöka privatpersoner hemma för att prata om brandskydd.

Läs hela undersökningen

MSB kampanjar tillsammans med andra aktörer
På Brandvarnardagen 1 december drar kampanjen Aktiv mot brand igång för sjätte gången. Den har målsättningen att få fler människor att testa sin brandvarnare och att ha fungerande brandskyddsutrustning hemma. Kampanjen är ett samarbete mellan myndigheter, försäkrings-, bostads- och brandskyddsbranschen samt kommunernas räddningstjänster.

För att påminna om att testa sin brandvarnare har MSB en tjänst där ett sms skickas ut för att påminna att det är dags att testa sin brandvarnare. Det går att registrera sitt mobilnummer på www.skyddadigmotbrand.se. Kampanjen marknadsförs både på radio och via sociala medier och går hela december.

Om att testa brandvarnare:
Du testar brandvarnare genom att trycka på testknappen. Då testas brandvarnarens funktion, inklusive att batteriet fungerar. Du får en signal som kvitto på att den fungerar. Om brandvarnaren inte ger ifrån sig en signal när du trycker på knappen kan batteriet vara slut och då behöver du byta ut det. Hjälper inte det kan du behöva byta ut hela brandvarnaren.

Testa brandvarnare:
• en gång i månaden
• när du satt upp en ny
• när du bytt batteri
• när du varit bortrest en längre tid (en till två veckor)
• när du gjort rent den

Man ska aldrig testa en brandvarnare med öppen låga eller rök. Röken kan smutsa ned varnaren. Test med öppen låga kan skada brandvarnaren samt innebära fara för omgivningen.

När man trycker på testknappen aktiverar också batteriet. Batterier kan tappa sin laddning om de inte aktiveras på länge. Risken finns då att batteriet laddar ur helt utan att brandvarnaren ger ifrån sig någon varningssignal.

Kontakt
MSB:s presstjänst: 070-321 88 74, kommunikation@msb.se


Aktiv mot brand är en nationell kampanj som ska bidra till att öka människors kunskaper och motivera dem att ta ett aktivt, personligt ansvar för det egna brandskyddet. Kampanjen är ett samarbete mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Brandskyddsföreningen, BrandvarnareGruppen, SABO Sveriges allmännyttiga bostadsföretag, Svensk Försäkring, Fastighetsägarna Sverige, Räddningstjänsterna, Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund och Föreningen Sveriges Brandbefäl.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

En undersökning som MSB har genomfört visar att 97 procent av alla hem har en brandvarnare. Däremot säger 35 procent att de aldrig testar den och 53 procent uppger att de gör det mer sällan än varannan månad. Den 1 december infaller den årliga Brandvarnardagen. Då uppmärksammas att det bästa skyddet mot brand hemma är en fungerande brandvarnare.

Läs vidare »

Blir krislådan Årets julklapp?

Pressmeddelanden   •   Nov 19, 2018 15:51 CET

Undrar ni också vad som blir Årets julklapp? I början av december lanserar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, en annonskampanj för att dela sitt julklappstips till unga. MSB vill påminna om vikten av att vara förberedd om vardagen plötsligt vänds upp och ner.

Självklart hoppas MSB att krislådan är en julklapp som ingen någonsin ska behöva öppna. Särskilt i juletid vill vi inte tänka på olika hot eller kriser. Men även om Sverige är tryggare än många andra länder kan allvarliga händelser drabba oss. Ett förändrat klimat kan innebära att översvämningar och skogsbränder blir vanligare och störningar i viktiga it-system kan påverka elförsörjningen. Om man är förberedd bidrar man till att hela landet bättre klarar av en svår påfrestning och kan också hjälpa andra.

MSB:s studier visar att få människor har en god hemberedskap, i synnerhet unga boende i större städer. Det vill MSB ändra på. I broschyren “Om krisen eller kriget kommer” och på dinsäkerhet.se finns checklistor med förslag på vad en krislåda kan innehålla för att människor ska kunna klara sina mest grundläggande behov: vatten, mat, värme och kommunikation, när samhället inte fungerar som vi är vana vid. Men var och en måste forma sin egen och sina anhörigas hemberedskap utifrån egna förutsättningar och behov.

Under december månad genomför MSB kampanjen Blir det här Årets julklapp hoppas vi du slipper öppna den. Vi hoppas att många vill visa omtanke och dela just sin krislåda och tips och tricks på bra hemberedskap i sociala medier under hashtagen #minkrislåda.

Bakgrund

I slutet av maj i år skickade MSB ut broschyren Om krisen eller kriget kommer till alla hushåll. Syftet är att öka människors kunskap om hur man kan förbereda sig för att kunna hantera en situation när viktiga funktioner och samhällsservice inte fungerar som vi är vana vid. Orsaken kan vara skogsbränder, översvämningar, it-attacker och ytterst krigsfara. Läs om hur broschyren togs emot av hushållen.

Det går att beställa fler exemplar av broschyren på dinsäkerhet.se. Här finns också broschyren på olika språk och anpassad för personer med olika funktionsvariationer.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Undrar ni också vad som blir Årets julklapp? I början av december lanserar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, en annonskampanj för att dela sitt julklappstips till unga. MSB vill påminna om vikten av att vara förberedd om vardagen plötsligt vänds upp och ner.

Läs vidare »

Nu startar Informationssäkerhetsmånaden

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2018 09:01 CEST

I dag den 1 oktober inleder Sverige Informationssäkerhetsmånaden, ett EU-initiativ som syftar till att öka medvetenheten om vikten av informationssäkerhet i hela Europa. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), polisens nationella bedrägericenter (NBC) och verksamt.se samarbetar för att öka medvetenheten och höja baskunskapen hos allmänheten samt små och medelstora företag om varför det är viktigt att skydda sin information. Huvudbudskapet är TÄNK SÄKERT – skydda din viktigaste information!

Digitaliseringen i samhället går fort och hastigheten kommer bara att öka. I många avseenden är det en positiv och viktig utveckling, men det är samtidigt en växande utmaning att säkerhetsarbetet halkar efter. Glappet där emellan utnyttjas nu av kriminella. Eftersom Sverige går i bräschen för digitaliseringen i samhället är risken stor att just svenska privatpersoner och företag drabbas. Ett tydligt exempel på förändringen är att våra gamla plånböcker har ersatts av den digitala plånboken, där kortuppgifter, lösenord och BankID är attraktiva för moderna digitala tjuvar.

– Den snabba digitaliseringen skapar nya sårbarheter. När även brottsligheten är digital blir förmågan att skydda vår mest värdefulla information en förutsättning för samhällets utveckling. Det gäller oss som enskilda individer, lika mycket som det gäller för företag, organisationer och hela det offentliga Sverige. Alla har vi ett ansvar och kan bidra till höja basnivån, bara vi vet hur, säger Dan Eliasson, generaldirektör MSB.

Målsättningen för Informationssäkerhetsmånaden är att öka medvetenheten och höja kunskapen om hur viktigt det är att skydda den information som är av största betydelse för den enskilda personen, familjen eller företaget. Vi vill visa att små och enkla förändringar i vårt beteende väsentligt kan minska riskerna för att drabbas av exempelvis kortbedrägerier, id-kapningar eller dataintrång.

För ytterligare information om Informationssäkerhetsmånaden, se bakgrundsinformation nedan samt råden som finns framtagna till målgrupperna på dinsäkerhet.se: www.dinsakerhet.se/tank-sakert

MSB:s presstjänst
Telefon: 070-321 88 74
Mail: kommunikation@msb.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

I dag startar Informationssäkerhetsmånaden, ett EU-initiativ som syftar till att öka medvetenheten om vikten av informationssäkerhet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), polisens nationella bedrägericenter (NBC) och verksamt.se samarbetar för att höja baskunskapen hos allmänheten samt små och medelstora företag. Huvudbudskapet är TÄNK SÄKERT – skydda din viktigaste information!

Läs vidare »

Nationella samordningen av volontärer vid skogsbränderna avslutas

Pressmeddelanden   •   Aug 17, 2018 10:00 CEST

Efter dialog mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Svenska Röda Korset inleddes den 19 juli en nationell insats för att stödja räddningsarbetet med anledning av de många stora skogsbränderna i Sverige. Röda Korset har bland annat samordnat de volontärer som behövts i anslutning till räddningsinsatserna och har bistått i att få fram förnödenheter till räddningsarbetare och frivilliga. Eftersom brandläget har förbättrats avslutas nu insatsen.

– I sommar har vi sett utmärkta prov på samverkan. Alla har gjort sitt yttersta för att lösa utmaningar tillsammans, från kommunal räddningstjänst upp till EU-nivå. I det arbetet har Röda Korset gjort en stor insats med att koordinera stödet från frivilliga och göra det möjligt att engagera sig, säger Anna Nyman, chef för MSB:s samordningsenhet.

Totalt har 6120 anmälningar från spontanfrivilliga kommit in till Röda Korset under perioden 19 juli till 16 augusti. På förfrågan från räddningstjänst och kommuner i fem län har 54 listor med sammanlagt 888 namn på frivilliga distribuerats. I Ljusdals kommun har uppskattningsvis 300 personer engagerat sig som frivilliga. Under branden vid Möckelsjöberget utanför Härnösand anmälde sig cirka 150 personer som frivilliga på ett dygn efter att förfrågan kommit från räddningstjänsten om hjälp i eftersläckningsarbetet.

– Sommarens bränder visar verkligen på vikten av frivilliga i svensk krisberedskap. Jag är otroligt imponerad av uthålligheten hos räddningstjänsten och tagen av engagemanget hos frivilliga och företag som ofta sett till att ”vardagen” fungerat genom att till exempel lösa vatten, mat och sängplats åt räddningspersonalen där det behövts. Röda Korset har lång erfarenhet av att agera i kris, såväl internationellt som i Sverige. Vi har en målsättning att år 2025 ha 20 000 volontärer som är redo att agera i händelse av en samhällskris, säger Ylva Johnsson Strömberg, krisberedskapschef på Svenska Röda Korset.

Samhället är beroende av att såväl offentliga som andra aktörer bidrar till svensk krishanteringsförmåga och av ett aktivt deltagande från civilsamhället. Röda Korset har en stödjande roll till svenska staten i kris eller krig. MSB och Röda Korset kommer under hösten att ha en fortsatt dialog kring hur Röda Korset kan stödja svenska myndigheter vid en samhällskris.

Kontakt
MSB:s presstjänst
E-post: kommunikation@msb.se
Telefon: 070 - 321 88 74

Röda Korsets presstjänst
E-post: press@redcross.se

Telefon: 08-452 48 20

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Läs vidare »

Varning för extremt höga brandriskvärden i södra och mellersta Sverige

Pressmeddelanden   •   Aug 03, 2018 10:20 CEST

I helgen råder extremt höga brandriskvärden i södra och mellersta Sverige, ungefär från en linje söder om Karlstad, Örebro och Stockholm. Läget är extremt allvarligt och brandriskvärdet är bland det högst uppmätta i Sverige.

Vi uppmanar allmänheten att iaktta stor försiktighet. Var försiktig med all typ av eld, en liten gnista kan snabbt sprida sig och få allvarliga konsekvenser. Det handlar framför allt om att inte orsaka bränder i skog och mark, men också att inte orsaka händelser som gör att räddningstjänsten måste åka på onödiga utryckningar.

– Förutom extremt höga brandriskvärden har vi dessutom en prognos med mycket starka vindar. Kombinationen innebär en större fara för liv och hälsa då området är tätbefolkat, säger Jakob Wernerman, operativ chef på MSB.

Respektera regler som finns gällande eldningsförbud, information finns på kommunens och länsstyrelsens webbplats om eldningsförbud som berör aktuellt omnråde.

Kontakt:
MSB:s presstjänst
E-post: kommunikation@msb.se
Telefon: 070 - 321 88 74

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

​I helgen råder extremt höga brandriskvärden i södra och mellersta Sverige, ungefär från en linje söder om Karlstad, Örebro och Stockholm. Läget är extremt allvarligt och brandriskvärdet är bland det högst uppmätta i Sverige.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • koummmpfunujikepatvciobrn@ycmsasb.qeseqi
 • +46703218874

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • mandrchtuscv.ackrsadkojxg@wimswhb.vzsegp
 • 0705849679
 • 0771240240

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • anbwnacj.ldcinvldbtcacrgk@qbmslsb.qzseca
 • 0722195013

Om MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade. Myndigheten har