Gå direkt till innehåll
MSB kompletterar coronabarometer

Nyhet -

MSB kompletterar coronabarometer

MSB har bett Kantar Sifo göra en kompletterande mätning med intervjuer riktade till personer äldre än 79 år.

– Vi har blivit uppmärksammade på att det uppfattas som åldersdiskriminering att den allra äldsta åldersgruppen inte ingår i de mätningar vi får varje vecka. Nu vill vi undersöka om svaren hos dem som är äldre än 80 skiljer sig från resultat från det äldsta åldersintervallet, 65-79 år, i undersökningsföretagens paneler, säger Teresa Palmquist, enhetschef MSB.

Den undersökning gjord av Kantar Sifo som MSB presenterar varje vecka har hittills baserats på en webbpanel bestående av deltagare 18-79 år, som dras slumpmässigt från en webbaserad onlinepanel. Varken barn och ungdomar eller de allra äldsta ingår i undersökningspanelen.

– Vi har all anledning att vara ödmjuka inför de utmaningar pandemin medför, i synnerhet för äldre och andra i riskgrupper, och uppskattar att vi blir uppmärksammade på brister i de undersökningar vi använder, säger Teresa Palmquist.

För att följa upp hur väl informationen når ut till den äldre målgruppen genomförde MSB i april en kompletterande undersökning som omfattade människor i åldern 70-89 år. Syftet med den undersökningen var även att fånga upp attityder och utmaningar i gruppen som var viktiga att ta hänsyn till i den fortsatta kommunikationen.

MSB finansierar även forskning kring äldre personers upplevelse av risk och psykisk hälsa under covid-19 vid Karlstad universitet.

Bakgrund
MSB har i uppdrag att se till att alla i Sverige får samordnad och aktuell information med anledning av det nya corona-viruset oavsett ålder, etnisk tillhörighet, religion, språkkunskaper eller funktionsvariationer. Därför har MSB ett samarbete med en bred skara föreningar och organisationer och frivilliga för att identifiera utmaningar och behov i olika målgrupper, däribland pensionärsföreningar.

MSB kommer att fortsätta genomföra kompletterande studier i olika målgrupper vid behov, när det är möjligt. 

Ämnen

Taggar


Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Presskontakt

MSB:s presstjänst

MSB:s presstjänst

Presskontakt 010-240 44 44
Marcus Årskog

Marcus Årskog

Presskontakt Pressekreterare
Anna Wennerström

Anna Wennerström

Presskontakt Pressansvarig