Gå direkt till innehåll
Ny filmserie från MSB ställer frågor om den svenska beredskapen

Nyhet -

Ny filmserie från MSB ställer frågor om den svenska beredskapen

Broschyren Om krisen eller kriget kommer fick ett stort genomslag när MSB skickade ut den till landets hushåll under 2018.
Nu följer MSB upp informationssatsningen med filmserien Rädd eller beredd som tar oss med på en personlig resa genom Sveriges beredskap.

Filmserien består av tre korta avsnitt som fördjupar innehållet i broschyren och utifrån ett mänskligt förhållningssätt resonerar och ställer frågor kring vad som kan hota oss, hur vi själva kan bidra vid en allvarlig händelse och vad det egentligen är som vi vill försvara och skydda.

- Syftet med filmserien, liksom med broschyren, är att öka människors motståndskraft inför olika kriser och ytterst krig. Vi hoppas att den bidrar till en djupare insikt om att vi alla är en viktig del av Sveriges beredskap och att det går att påverka sin egen säkerhet, säger Anna Teljfors, projektansvarig på MSB.

I filmen får man följa Christoffer som försöker förstå sin egen roll i den svenska beredskapen och hur han kan bidra och ta ansvar för att vi tillsammans - myndigheter, organisationer, företag - och privatpersoner, ska kunna möta olika hot och ytterst skydda vårt öppna och demokratiska samhälle.

Filmen riktar sig främst till gymnasieelever, men kan användas som utgångspunkt för diskussioner och lärande i alla sammanhang där människor träffas och samverkar, exempelvis i ideella organisationer, bostadsrättsföreningar och studiecirklar. Till filmserien hör ett övningsscenario som bygger på gruppvisa diskussioner om tänkbara kriser och om hur vi kan hjälpas åt för att möta dem. Två olika handledningar, beroende av målgrupp, ger vägledning till hur filmerna och övningsscenariot kan användas.

- Många har efterfrågat ett utbildningsmaterial efter utskicket av broschyren och intresset och engagemanget för frågor om säkerhet och beredskap är stort, inte minst mot bakgrund av hur pandemin påverkar oss, säger Anna Teljfors.. 

Rädd eller beredd-filmerna finns på MSB:s kanal på Youtube

Utbildningsmaterialet på MSB:s webbplats

Ämnen

Taggar


Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Presskontakt

MSB:s presstjänst

MSB:s presstjänst

Presskontakt 010-240 44 44
Anna Wennerström

Anna Wennerström

Presskontakt Pressansvarig