Gå direkt till innehåll
Ny webbplats om kartor ska underlätta för blåljusaktörer vid en händelse

Nyhet -

Ny webbplats om kartor ska underlätta för blåljusaktörer vid en händelse

MSB har tillsammans med Lantmäteriet och Trafikverket tagit fram en webbplats med samlad information och rekommendationer kring kartor och geografiskt informationssystem (GIS). Syftet är att göra det enklare för blåljusaktörer att använda kartor före, under och efter en händelse och på så sätt effektivisera insatsen.

De senaste årens skogsbränder har visat på ett behov av ökad kunskap om kartor och GIS hos många blåljusaktörer för att kunna nyttja styrkan i dessa redskap vid hantering av en händelse. Använder alla samma bakgrundskarta ser alla samma vägar, byggnader och så vidare vilket minskar risken för missförstånd kring en position, vägval eller liknande.

MSB har tillsammans med Lantmäteriet och Trafikverket tagit fram en webbplats där samlad information och rekommendationer finns som är viktiga för att en aktör inom krisberedskap ska kunna hantera kartor enhetligt inom det förebyggande, operativa och erfarenhetsåterkopplande arbetet.

- En gemensam nationell bakgrundskarta är en viktig förutsättning för att blåljusaktörer ska kunna genomföra insatser effektivt, såväl i den egna verksamheten som när flera aktörer ska samarbeta. Det minskar också riskerna som kan uppstå när olika aktörer som samarbetar utgår från olika kartmaterial, säger Katharina Wilde, GIS-ingenjör på MSB.

Informationen på webbplatsen ska förutom rekommendation kring kartmaterial, koordinatsystem och symboler också visa på hur kartan kan användas som redskap:

  • Som en enkel bakgrundskarta för att kunna lokalisera sig och en händelse.
  • Tillsammans med verksamhetsspecifik information som till exempel var risk- och skyddsobjekt finns (till exempel skolor, äldreboenden, vattentäkter, Sevesoanläggningar).
  • Tillsammans med händelsespecifik information (till exempel utbredningsområde, aktuell vindriktning, avspärrade vägar, evakuerade byggnader).

Kartor för krisberedskap och blåljus på MSB:s webbplats

Ämnen

Taggar


Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Presskontakt

MSB:s presstjänst

MSB:s presstjänst

Presskontakt 010-240 44 44
Anna Wennerström

Anna Wennerström

Presskontakt Pressansvarig