Gå direkt till innehåll
En av våra största tillgångar när något hotar oss är vår vilja att hjälpa varandra - precis som Adam i bilden ovan.
En av våra största tillgångar när något hotar oss är vår vilja att hjälpa varandra - precis som Adam i bilden ovan.

Nyhet -

Snart startar Krisberedskapsveckan

Den 27 september till 3 oktober genomförs Krisberedskapsveckan, - en årlig kampanj för att stärka människors motståndskraft inför kriser och ytterst krig. Årets tema är demokrati.
- Arbetet med Sveriges samlade beredskap, där var och en av oss är en viktig del, handlar ytterst om att vi ska få fortsätta leva i ett öppet och demokratiskt land, säger Camilla Asp, vikarierande generaldirektör på MSB.

Årets Krisberedskapsvecka är den femte i ordningen. En del av syftet med veckan är att påminna befolkningen om att alla är en del av Sveriges beredskap. I år uppmärksammar MSB hur man genom enkla gärningar i vardagen kan ta ansvar för sin egen beredskap och samtidigt stärka hela samhällets motståndskraft. Det kan till exempel vara att handla åt en granne, vara påläst och upptäcka falska nyheter eller genom att odla grönsaker för att klara situationer när mataffären är stängd en längre tid. Människors vana att samarbeta och hjälpa varandra, liksom att vara källkritisk, är avgörande för att vi gemensamt ska kunna möta hot mot samhället.

Skydda och värna demokratin

Krisberedskapsveckan har i år ett demokratitema, eftersom Sverige firar 100 år av demokrati. Att värna vår demokrati, frihet, självständighet och mänskliga rättigheter har också koppling till mål för vår säkerhet, krisberedskap och totalförsvar.

- Var och en behöver fortsätta att ta ansvar i vardagen för sin egenberedskap och för sina grannar. Det är också viktigt att engagera sig lokalt, till exempel i frivilligorganisationer för att lära sig mer och kunna bidra till vår gemensamma beredskap, säger Camilla Asp, vikarierande generaldirektör på MSB.

  Aktiviteter i hela landet

  Krisberedskapsveckan genomförs tillsammans med bland annat kommuner, länsstyrelser, frivilliga försvarsorganisationer, butiker och delar av civilsamhället. Många slags aktiviteter genomförs över landet, från diskussioner, torgmöten, temadagar till bokcirklar.

  Kontakta respektive aktör för att se vilka lokala evenemang som anordnas och kan uppmärksammas medialt i ditt bevakningsområde.

  Allmänhetens syn på hemberedskap

  Tidigare i år släpptes undersökningen ”Allmänhetens syn på hemberedskap och eget ansvar under pandemin 2021”. Den visade bland annat att:

  • 74 procent anser att individen har ett stort eget ansvar i händelse av kris.
  • I åldersgruppen 50-64 år och 65-74 år är det 86 procent respektive 81 procent som anser att individen har ett stort eget ansvar.
  • 58 procent kan tänka sig att dela med sig i ganska eller mycket stor utsträckning av sin hemberedskap under en kris.
  • 37 procent uppger att hanteringen av coronakrisen har förändrat synen på det egna ansvaret. Främst handlar det om en ökad insikt om att man måste ta eget ansvar.

  Undersökningen finns i sin helhet på MSB:s webbplats

  Mer information om Krisberedskapsveckan finns på Din säkerhets webbplats

  Ämnen

  Taggar

  Presskontakt

  MSB:s presstjänst

  MSB:s presstjänst

  Presskontakt 010-240 44 44
  Anna Wennerström

  Anna Wennerström

  Presskontakt Pressansvarig

  MSB

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
  STOCKHOLM/KARLSTAD
  SWEDEN