Gå direkt till innehåll
I dag uppmärksammas deltidsanställda brandmän under Brandman på jobbet-dagen, ett initiativ för att synliggöra både brandmän och deras huvudarbetsgivare.
I dag uppmärksammas deltidsanställda brandmän under Brandman på jobbet-dagen, ett initiativ för att synliggöra både brandmän och deras huvudarbetsgivare.

Pressmeddelande -

Brandman på jobbet-dagen hyllar deltidsbrandmän

I dag uppmärksammas deltidsanställda brandmän under Brandman på jobbet-dagen, ett initiativ för att synliggöra både brandmän och deras huvudarbetsgivare. Närmare 70 procent av Sveriges räddningstjänst består av brandmän på deltid och de spelar en stor roll för beredskapen i hela Sverige.

Initiativet Brandman på jobbet-dagen kommer från Räddningstjänstens Riksorganisation för beredskapsfrågor (RRFB). Syftet är att uppmärksamma den viktiga insats som både brandmän och deras huvudarbetsgivare bidrar med till samhällets beredskap och samtidigt stärka intresset för att arbeta inom räddningstjänsten.

Allt svårare att rekrytera brandmän på deltid

Det finns närmare 16 000 brandmän inom kommunal räddningstjänst i Sverige. Nästan 11 000 (70 procent) är anställda på deltid med ett annat ordinarie jobb som huvudförsörjning. Samtidigt har en stor del av kommunerna svårt att rekrytera brandmän på deltid, särskilt i glesbygd. Det beror delvis på att trenden är att fler och fler människor flyttar till tätorter eller pendlar till större tätorter. Dagtid finns då endast kvar ett fåtal personer i arbetsför ålder i mindre samhällen och på landet.

- Räddningstjänsten är beroende av att arbetsgivare ger möjlighet till sina anställda att jobba som brandman på deltid. Både för den lilla olyckan på den lokala orten men också för de stora olyckorna som kräver att räddningstjänsterna hjälps åt över kommungränser, säger Patrik Perbeck, enhetschef på MSB.

MSB utbildar framtidens brandmän

Ett av MSB:s viktigaste uppdrag är att stärka Sveriges förmåga att förebygga och hantera olyckor. Det gör vi bland annat genom att utbilda brandmän på deltid som kommer att ha beredskap i kombination med sitt ordinarie arbete. Under våren 2021 har MSB examinerat 189 nya brandmän på deltid och fler kommer att utbildas under hösten.

Faktaruta

Antal deltidsbrandmän 2020

10847

Antal heltidbrandmän 2020

5049

Siffrorna avser antalet anställda inom räddningstjänsten med minst hälften av den totala arbetstiden inom operativ (utryckande) tjänst och inkluderar både befäl och brandmän. Uppgifterna är hämtade från årsuppföljning LSO, för år 2020 https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/raddningstjanst-och-raddningsinsatser/tillsyn-lagen-om-skydd-mot-olyckor/och för år 2019 https://ida.msb.se

Länkar

Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap (msb.se)

Deltidsbrandman - Har du vad som krävs (blideltidsbrandman.nu)

https://rib.msb.se/filer/pdf/28211.pdf(Framtidsstudie år 2030 - med fokus på kommunal räddningstjänsorganisation.

Ämnen

Taggar


Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Presskontakt

MSB:s presstjänst

MSB:s presstjänst

Presskontakt 010-240 44 44
Anna Wennerström

Anna Wennerström

Presskontakt Pressansvarig

Relaterat material

MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
STOCKHOLM/KARLSTAD
SWEDEN