Gå direkt till innehåll
Det som MSB har fått i uppdrag av EU att lagerhålla är medicinteknisk utrustning samt personlig skyddsutrustning så som ventilatorer, ansiktsmasker och skyddsrockar. Materiel som ska kunna användas i stora kriser när EU-ländernas egna resurser inte t
Det som MSB har fått i uppdrag av EU att lagerhålla är medicinteknisk utrustning samt personlig skyddsutrustning så som ventilatorer, ansiktsmasker och skyddsrockar. Materiel som ska kunna användas i stora kriser när EU-ländernas egna resurser inte t

Pressmeddelande -

EU:s nya sjukvårdslager etableras i Sverige

Sverige är, genom MSB, ett av länderna som fått uppdraget att ansvara för EU:s beredskapslager för sjukvårdsmateriel. Sjukvårdslagret är en del i utvecklingen av EU:s gemensamma beredskap inom ramen för rescEU.
- Det här är ytterligare ett exempel på hur Sverige är med och bygger vår gemensamma beredskap inom EU, säger Dan Eliasson, generaldirektör på MSB. 

Det som MSB har fått i uppdrag av EU att lagerhålla är medicinteknisk utrustning samt personlig skyddsutrustning så som ventilatorer, ansiktsmasker och skyddsrockar. Materiel som ska kunna användas i stora kriser när EU-ländernas egna resurser inte täcker behoven.
– Vi är stolta och glada över att EU har gett Sverige och MSB det här förtroendet. MSB har lång erfarenhet av att jobba med strategisk lagerverksamhet och att snabbt kunna bistå vid kriser. Att vi fått detta uppdrag är ett kvitto på vår förmåga, säger Dan Eliasson, generaldirektör på MSB.

Stort behov bland medlemsstaterna

Utvecklingen av rescEU:s medicinska lagerhållning har varit igång en tid men aktualiserades ytterligare i samband med rådande coronapandemi. Det blev tydligt att det fanns stora behov av den här sortens utrustning bland EU:s medlemsstater. Budgeten för hela uppdraget är på drygt 38 miljoner euro och finansieras uteslutande av EU-medel.

I samarbete med Försvarets materielverk och Socialstyrelsen 

EU vill ha en god geografisk spridning av lagren, utöver Sverige kommer lager även placeras i Danmark, Grekland och Ungern. En anledning till att EU valde Sverige för placering av ett av lagren är att MSB är en erfaren myndighet när det gäller lagerhållning och snabba hjälpinsatser, både nationellt och internationellt. MSB har dessutom ett redan pågående samarbete med EU-kommissionen inom strategisk lagerverksamhet då EU:s logistiktjänst finns i Kristinehamn. Samma lager kommer att användas för materielen till EU:s sjukvårdslager.

MSB leder projektet och ansvarar för lagerhållning och uttransport av efterfrågat materiel. Försvarets materielverk, FMV, ansvarar för upphandling och inköp inklusive kvalitetssäkring och leveranskontroll, av bland annat medicinteknisk utrustning och skyddsutrustning. FMV har stor erfarenhet av detta vilket även kommit civilsamhället till del under coronapandemin. Socialstyrelsen stödjer MSB och FMV med kunskap om skyddsutrustning och viss medicinteknisk utrustning och i frågor om lagerhållning av denna utrustning. 

Fakta om uppdraget: 

• Uppdraget gäller i fem år med projektstart 1 september 2020.
• Den totala budgeten är 38,3 miljoner euro varav 33,3 miljoner euro utgörs av inköp av materielen.
• Den inledningsvisa planerade lagerytan är på cirka 5 000 kvadratmeter.
• Det finns sedan tidigare EU-sjukvårdslager i Tyskland och Rumänien. Utöver Sverige kommer lager även att etableras i Danmark, Grekland och Ungern

Fakta om rescEU:

RescEU är ett system med EU-gemensamma resurser som syftar till att förstärka beredskaps- och insatskapaciteten för olika typer av kriser, exempelvis skogsbränder och pandemier. Alla förfrågningar om skyddsutrustning och medicinteknisk utrustning går via EU. Vid behov får Sverige skicka in en förfrågan om stöd, precis som övriga länder. Sverige bidrar sedan tidigare med mindre skopande flygplan och helikoptrar till rescEU

Ämnen

Taggar


Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Presskontakt

MSB:s presstjänst

MSB:s presstjänst

Presskontakt 010-240 44 44
Anna Wennerström

Anna Wennerström

Presskontakt Pressansvarig