Gå direkt till innehåll
MSB ger metodstöd om kontinuitetshantering till små och medelstora företag

Pressmeddelande -

MSB ger metodstöd om kontinuitetshantering till små och medelstora företag

Näringslivet har en betydande roll i totalförsvaret – men en undersökning visar att bara tio procent av 500 tillfrågade företag har beredskap för att klara svåra påfrestningar i samhället. Detta vill MSB ändra på, bland annat genom en kommunikationssatsning som riktar sig till små och medelstora företag.

Näringslivet har en stor betydelse för det svenska totalförsvaret. En stärkt beredskap gynnar inte bara Sverige utan är även viktig för företagen. För att få landets företag att ytterligare stärka sin grundberedskap kommer MSB under året att göra en kommunikationssatsning som riktar sig till små och medelstora företag.

Under 2023 genomförde Demoskop, på uppdrag av Combitech, en enkätundersökning där över 500 beslutsfattare i näringslivet tillfrågades om företagens roll i totalförsvaret.

  • 10 procent uppgav att de har beredskapsplaner för att klara en påfrestning i samhället (däremot uppgav ungefär hälften att deras medarbetare har information om vad som behöver göras),
  • 38 procent upplever att deras verksamhet har en viktig roll i totalförsvaret,
  • 25 procent anser att de diskuterar beredskapsfrågor i en tillräckligt stor utsträckning i vardagen,
  • 70 procent uppgav att de vill lära sig mer om beredskap och hur verksamheten de arbetar i kan bidra till totalförsvaret.

- Vi måste alla ta vårt ansvar för att ha en god beredskap, det gäller såväl privatpersoner som företag, myndigheter och organisationer. De senaste åren har MSB jobbat med stöd till företagen för att underlätta deras beredskapsarbete. Jag hoppas och tror att de exempel som vi illustrerar i de olika filmerna kan vara en tankeställare som leder till handling, säger generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka.

Hon fortsätter:

- Vänta inte tills en kris eller ett krig hotar, eller till och med är ett faktum, innan du tar tag i din beredskap. Beredskap måste byggas i ett normalläge, annars kan det vara för sent. Det gäller privatpersoner, men även kommuner, myndigheter och företag. En stärkt beredskap gynnar inte bara Sverige, utan även företagen.

Råd och stöd på msb.se

Målsättningen med kampanjen Beredskap för företag är att skapa ökat fokus på beredskapsfrågor samt belysa företagens avgörande roll för totalförsvaret och vad de kan göra i praktiken för att stärka sin beredskap. Informationsmaterial till företagen samt filmer med goda exempel på hur företag arbetar med sin beredskap finns på MSB:s webbplats. Innehållet bygger framförallt på de informationsbehov som olika företag och branschorganisationer har gett uttryck för i dialoger med MSB.

Ämnen

Kategorier


Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Kontakter

MSB:s presstjänst

MSB:s presstjänst

Presskontakt 010-240 44 44
Anna Wennerström

Anna Wennerström

Presskontakt Pressansvarig
Elin Bohman

Elin Bohman

Presskontakt Pressekreterare

MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
STOCKHOLM/KARLSTAD
SWEDEN