Gå direkt till innehåll
Nu släpps räddningstjänsternas insatsstatistik för 2020

Pressmeddelande -

Nu släpps räddningstjänsternas insatsstatistik för 2020

Varje år publicerar MSB räddningstjänsternas insatsstatistik.
Nu är fjolårets statistik sammanställd - och den visar att räddningstjänsterna larmades ut till närmare 120 000 insatser under 2020.
- Det är en minskning från 2019 med ungefär 8 000 insatser. Bland annat har trafikolyckor och automatlarm minskat, säger Mikael Malmqvist på MSB.

Sedan 1996 har MSB (fram till 2009 var det Räddningsverket) publicerat räddningstjänsternas insatsstatistik. Statistiken bygger på att räddningstjänsten själv ska rapportera in hur många larm de haft. Statistiken visar vilka typer av insatser som räddningstjänsten har larmats till och vilka åtgärder som vidtas vid en olycka. Statistiken för 2020 visar att räddningstjänsten larmades ut till nästan 120 000 insatser vilket är en minskning jämfört med de 128 000 insatser som rapporterades in under 2019.
- Något som vi kan se i statistiken är att trafikolyckor nu minskat, efter att de tio senaste åren ökat. Naturolyckor har ökat mycket procentuellt men det beror på de översvämningar och stormar som drabbade Sverige under 2020. Det är ju kraftigt väderberoende och de är få till antalet så några fler har stor procentuell påverkan, säger Mikael Malmqvist, som arbetar med statistik på MSB.

Det går inte att redogöra för om det funnits en eventuell påverkan på pandemin i insatsstatistiken. En sådan fördjupad analys kan eventuellt komma nästa år.

Räddningstjänsterna rapporterar in statistik

Efter varje räddningsinsats eller akut uppdrag av annat slag dokumenterar räddningstjänsten vad som har hänt och vilka åtgärder som har vidtagits i en händelserapport. Rapporterna skickas till MSB för mottagning och kontroll. 

MSB kvalitetssäkrar statistiken

MSB lägger ner ett stort arbete på att kvalitetssäkra underlaget från räddningstjänsterna och följer upp vissa viktiga statistikvariabler och kontaktar vid behov berörd statistiksamordnare om misstänkta felaktigheter upptäcks. Totalt 99 procent av alla påbörjade rapporter har slutredovisats till MSB. Sedan den 1 januari 2021 är det lagkrav för alla kommuner att skicka in underlag för MSB:s insatsstatistik och MSB kommer att genom föreskrifter förtydliga vad rapporterna ska innehålla och hur de ska skickas in.

Så används statistiken

Statistiken används av olika användare inom skilda delar av samhället. Den kanske viktigaste användargruppen är kommunal räddningstjänst. Statistikuppgifterna ligger till grund för de riskanalyser som kommunernas handlingsprogram bygger på och statistiken behövs för uppföljning och utvärdering av programmen. MSB använder sig av statistiken för att ta fram nationella riskbilder, uppföljning av strategin för stärkt brandskydd, inriktning av verksamhet och mycket mer. Statistiken används även av experter inom framför allt brandskydd, som till exempel Brandskyddsföreningen och försäkringsbranschen. Även forskare behöver detaljerade statistikuppgifter för sina analyser.

Här kan du ta del av en sammanfattning av statistiken

Frågor om statistiken kan mailas till statistik@msb.se

Ämnen

Taggar


Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Presskontakt

MSB:s presstjänst

MSB:s presstjänst

Presskontakt 010-240 44 44
Anna Wennerström

Anna Wennerström

Presskontakt Pressansvarig