Gå direkt till innehåll
Rekordhög uppgång för MSB i anseendemätning

Pressmeddelande -

Rekordhög uppgång för MSB i anseendemätning

I dag, tisdag 5 juli, presenterade Kantar Public sitt anseendeindex i Almedalen. MSB noteras för den högsta uppgången i mätningens historia. Som förklaring pekar man på den kraftigt förbättrade mediebilden.

Anseendeindexet når 41 och är en ökning med +20, vilket är en rejäl förbättring både jämfört med 2021 (21) och 2020 (33). Enligt undersökningen ökar genomsnittet för samtliga myndigheter till 38 (+3).

Enligt Kantar Public beror MSB:s ökning på en kraftigt förbättrad mediebild samt hur män ser på MSB. Kvinnor ger genomgående högre betyg åt MSB men männens förtroende för MSB har också ökat rejält.

- Det är viktigt och verkligen glädjande att MSB:s anseende ökar. Våra förutsättningar att göra nytta ökar när vi har förtroendet med oss, säger Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör på MSB.

Mer information finns på Kantar Publics webbplats: https://www.kantarpublic.com/s...

Ämnen


Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Presskontakt

MSB:s presstjänst

MSB:s presstjänst

Presskontakt 010-240 44 44
Anna Wennerström

Anna Wennerström

Presskontakt Pressansvarig
Elin Bohman

Elin Bohman

Presskontakt Pressekreterare

MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
STOCKHOLM/KARLSTAD
SWEDEN