Gå direkt till innehåll
Sex kommuner fick statsbidrag för förebyggande åtgärder mot naturolyckor 2021 – nästa år ökar summan rejält

Pressmeddelande -

Sex kommuner fick statsbidrag för förebyggande åtgärder mot naturolyckor 2021 – nästa år ökar summan rejält

Varje år kan kommuner ansöka om statsbidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor i bebyggda områden.
Totalt sex kommuner tilldelades bidrag under 2021.
- Under 2022
ökar statsbidraget från cirka 25 miljoner kronor till drygt 521 miljoner kronor, så många fler kommuner kan få stöd för att genomföra förebyggande åtgärder, säger Erik Bern, på MSB.

MSB arbetar med att förebygga och mildra effekterna av naturhändelser – främst ras, skred, skogsbrand, storm och översvämning – samt att anpassa samhället till ett förändrat klimat och att skydda samhällsviktig verksamhet. En del i detta arbete är att fördela statsbidrag.

- Klimatförändringarna gör att det förebyggande arbetet blir allt viktigare. Alla som har ansvar behöver identifiera risker och vidta åtgärder för att förhindra olyckor och andra negativa klimateffekter, så långt det är möjligt. Det är avgörande för hur stora konsekvenserna blir av naturolyckor nu och i framtiden, säger Erik Bern, handläggare på MSB.

Han fortsätter:
- Med det ökade bidraget på drygt 521 miljoner kronor får kommunerna betydligt större möjligheter att skala upp sitt förebyggande arbete på det här området.

Kommunerna som fått bidrag under 2021

Varje år kan kommuner ansöka om statsbidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor i bebyggda områden. Under 2021 fördelade MSB knappt 25 miljoner kronor till kommuner och drygt 4,5 miljoner kronor till länsstyrelserna för deras arbete enligt översvämningsförordningen. Totalt har sex kommuner fått bidrag för olika åtgärder som rör ras, skred och översvämningar:

- Både Arboga och Arvika har byggt omfattande översvämningsskydd. Mark och Stenungssunds kommuner har skyddat samhällsviktig verksamhet mot skred, säger Erik Bern.

Vilka är bidraget till för?

Det är endast kommuner som har möjlighet att söka statligt bidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor. Bidrag kan ges dels för redan genomförda åtgärder och för planerade åtgärder. Exempel på åtgärder kan vara att skydda och förbättra bebyggda områden som kan hotas av en naturolycka, exempelvis områden där marken har för låg stabilitet och behöver förstärkas för att hindra ras och skred eller områden som behöver skyddas mot översvämning.

Ansökningstid för 2022

Ansökningsperioden för 2022 har öppnat och senast den 1 augusti 2022 måste ansökningar vara inskickade.

Mer information finns på MSB:s webbplats

Ämnen

Taggar


Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Presskontakt

MSB:s presstjänst

MSB:s presstjänst

Presskontakt 010-240 44 44

Relaterat material

MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
STOCKHOLM/KARLSTAD
SWEDEN