Gå direkt till innehåll
Sverige skickar syrgasutrustning till Indien

Pressmeddelande -

Sverige skickar syrgasutrustning till Indien

Indien befinner sig i en svår situation med en kraftig ökning av personer som smittas med covid-19. Behovet av sjukvårdsutrustning är stort och de har bett om internationellt stöd. Sverige skickar nu 200 syrgaskoncentratorer för att hjälpa landets befolkning.

MSB har haft kontinuerlig dialog med ERCC, för att höra vilken typ av kritisk sjukvårdsutrustning vi kan stödja med. Ett tidigare erbjudande om ventilatorer är inte aktuellt.

- Då det finns ett akut behov av syrgaskoncentratorer har MSB nu undersökt vad som finns på marknaden och vilka möjlighet vi har att upphandla detta via statliga ramavtal. Dessa produkter finns och leveranstiden för dem är två till fyra veckor, säger Patrik Jansson, enhetschef på MSB.

Accepterar erbjudandet

Detta har kommunicerats via ERCC till indiska myndigheter och den 4 maj bekräftade ERCC att Indien kommer att acceptera ett svenskt erbjudande.

- När MSB har fullständig information om leveranstider och volymer kommer MSB, om det finns förutsättningar, att erbjuda samtransport med andra länder via ERCC. Mottagare av all internationell assistans i samband med covid-19-pandemin i Indien är Röda korset/Röda halvmånen i New Delhi, säger Patrik Jansson.

  Syftet med stödet är att Sverige, tillsammans med övriga EU-länder, bidrar till att stärka Indiens förmåga att tillhandahålla sjukvård till det stora antalet människor som har insjuknat i covid-19 i landet.

  Finansiering av insatsen

  Regeringskansliet har godkänt MSB:s hemställan om att få två miljoner kronor beviljat från 2:4-anslaget ap 1 ”Viss internationell säkerhetsfrämjande och humanitär verksamhet” för att kunna stötta Indien, via ERCC som är EU:s civilskyddsmekanism. Kostnaden täcker inköp av transport av sjukvårdsutrustning med flyg från Sverige till Indien.

   Ämnen

   Taggar


   Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

   Presskontakt

   MSB:s presstjänst

   MSB:s presstjänst

   Presskontakt 010-240 44 44
   Anna Wennerström

   Anna Wennerström

   Presskontakt Pressansvarig