Nyhet -

En stark röst inom lungcancer har tystnat

Under sommaren tystande en av de starkaste kvinnorna och förespråkarna för tidig diagnos av lungcancer, Yann Fränckel, till följd av sin sjukdom. Yann var under många år ett viktigt bollplank och en uppskattad partner i vårt arbete för lungcancerpatienter. Hon har väglett och inspirerat oss att fortsätta vårt arbete och att dela hennes viktiga men skrämmande historia.

Yann sökte vård 33 gånger i den svenska hälso- och sjukvården innan hon slutligen fick diagnosen lungcancer och kom till behandling. Då var cancern redan så långt gången att den inte gick att bota. Hon tillbringade resten av sitt liv med att outtröttligt berätta om vikten av tidig upptäckt.

Yanns berättelse om hennes resa i den svenska hälso- och sjukvården har gjort ett permanent avtryck och fortsätter att inspirera oss på MSD. Hon var en tydlig och klar röst i rundabordssamtal i Almedalen, under Hälsoriksdagen, i våra Brown Bag Lunch Talks och i interna möten för att inspirera oss att kämpa vidare. Hennes lugn, acceptans och ovilja att peka finger men förmåga att peka på nödvändig lösningar i en helt oacceptabel resa genom den svenska hälso- och sjukvården var hennes signum.

Helt fram till slutet av sitt liv gjorde hon sig tillgänglig för intervjuer och fortsatte att förespråka tidig diagnos och upptäckt. För många kollegor på MSD var hon inte bara en viktig inspirationskälla och patientföreträdare utan också en uppskattad vän som kommer att saknas.

-Låt oss minnas Yann och hennes berättelse. Låt hennes liv vara en påminnelse om att det vi och många andra inom life-science gör är viktigt, och framför allt låt oss fortsätta det gemensamma arbetet för tidig upptäckt av cancer, säger Marie Ohrlander, Policy & kommunikationsdirektör, MSD i Sverige.

Ämnen

  • Farmaci

Kategorier

  • brown bag lunch
  • onkologi
  • innovation
  • politik
  • almedalen

Presskontakt

Anna Hermansson

Presskontakt Kommunikationschef MSD Sverige +468207500