Gå direkt till innehåll
Deltagare:  Peter Daneryd, Johan Ahlgren, Kjell Bergfeldt, Helena Ullgren, Emelie Orring, Andreas Svahn. Moderator: Elinor Persson
Deltagare: Peter Daneryd, Johan Ahlgren, Kjell Bergfeldt, Helena Ullgren, Emelie Orring, Andreas Svahn. Moderator: Elinor Persson

Nyhet -

Samarbete för att ge fler patienter tillgång till immunterapi

Immunterapi öppnar nya möjligheter att behandla cancer. I Sverige finns ett flertal godkända läkemedel på området och det finns landstingsgemensamma nationella rekommendationer som pekar ut vilka patienter som ska ha behandlingarna. Men fortfarande når behandlingsrekommendationerna inte fullt ut i sjukvården. I ett samarbete vill sex ledande läkemedelsbolag på cancerområdet belysa några av de utmaningar som behöver lösas för att immunterapierna ska bidra med så mycket värde som möjligt i svensk cancervård.

Som ett första steg i samarbetet ordnade Amgen, AstraZeneca, Bristol-Myers Squibb, MSD, Pfizer och Roche gemensamt ett seminarium i Almedalen med rubriken ”Hur säkerställer vi att cancerpatienter får ta del av nya behandlingsmöjligheter på jämlikt vis?”

Viktig fråga visar enkät

Att frågan är viktig visar en enkät som gjorts med hälso- och sjukvårdspersonal samt politiker på landstingsnivå inför Almedalen. ”En av de stora och svåra frågorna som vi måste hantera i närtid”, var ett av svaren.

–Hur spridningen av de här läkemedlen kommer ut i landet är ett problem. Hur får man tillgång till alla typer av terapier på alla kliniker och ställen där cancerpatienter behandlas? Den frågan har vi inte löst, sade Kjell Bergfeldt, numera verksamhetschef på Skandionkliniken som samägs av de sju landsting som har universitetsjukhus, och tidigare verksamhetsutvecklare på RCC Stockholm/Gotland.

Få har erfarenhet av behandlingen

Ett annat problem är kompetensbristen, framhöll Kjell Bergfeldt.

– Det är få som har erfarenhet av den här typen av behandling, i första hand de som har varit med och bedrivit studier.

Liknande spår var Helena Ullgren, styrelseledamot i föreningen Sjuksköterskor i cancervård, inne på.

– Vissa av de här nya immunterapierna kommer ut baserade på fas 2-data, vi har inte jättemycket data på biverkningar och vi har inte någon systematisk uppföljning. Och då blir det ju också väldigt utmanande att på ett bra sätt ta hand om patienter som inte ingått i kliniska prövningar. Och det är ju ett proaktivt omhändertagande av biverkningar som ofta kan avgöra hur länge patienterna kan stå på behandlingen. Jag skulle önska mer uppföljning och systematik. Man ska också hinna skaffa kunskapen, och vara systematisk, konstaterade hon.

Peter Daneryd, förbundsdirektör för Skandionkliniken hävdade att mycket av svårigheterna handlar om ledarskapsutmaningar.

– Vi tenderar att göra problem av sådant som är nya behandlingsformer med fantastiska resultat, jämfört med 20-30 år bak i tiden.

Det handlar om förändringsledning, mod att leda i förändring och utveckling, något som borde genomsyra hälso- och sjukvården i större utsträckning, sade han.

Om seminariet

Hur säkerställer vi att cancerpatienter får ta del av nya behandlingsmöjligheter på jämlikt vis?

Arrangör: Pfizer, Amgen, MSD, AstraZeneca, Roche, Bristol-Myers Squibb

Deltagare: Peter Daneryd, Förbundsdirektör, Skandionkliniken

Johan Ahlgren, Chef, Regionalt cancercentrum Uppsala-Örebro

Kjell Bergfeldt, Styrelseledamot, Svensk onkologisk förening

Helena Ullgren, Styrelseledamot, Sjuksköterskor i cancervård

Emilie Orring, Regionråd, Region Uppsala (M)

Andreas Svahn, Regionråd, Region Örebro län (S)

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Jenny Wahren

Jenny Wahren

Presskontakt Kommunikationschef 08-20 75 00

Relaterade nyheter

Om MSD

Vår vision är att leda och utveckla innovationer för ett hälsosamt Sverige idag och imorgon. Vi är här för att ha en varaktig och positiv inverkan i Sverige och göra vårt yttersta för patienter här. Vi samarbetar med politiska företrädare, myndigheter, hälso- och sjukvården, akademin, patientorganisationer och andra företag för att driva förändring och fortsätta att flytta gränserna för vad som är möjligt att åstadkomma för patienter som behöver det. Vi är agila och motståndskraftiga och vet att det kräver mod, engagemang och integritet att skapa verkligt värde för patienter. Vi vill vara en testbädd för innovation och vetenskaplig expertis, öka vår kunskap och dela med oss av den. MSD fortsätter idag arbetet i forskningens absoluta framkant för att förebygga, behandla och bota bland annat cancer, infektionssjukdomar som HIV och Ebola samt nya djursjukdomar. Vi strävar efter att vara världens främsta forskningsintensiva biomedicinska företag. Vill du veta mer om oss? Besök www.msd.se, följ oss på Twitter, LinkedIn eller YouTube.

MSD
Box 45192
104 30 Stockholm
Sverige