Pressmeddelande -

HPV vaccination fortfarande inte jämlik för pojkar och flickor

Många pojkar utan skydd mot HPV

Den 4 mars uppmärksammar vi internationella HPV-dagen. Vi fortsätter vårt arbete för en jämlik HPV-vaccination för flickor och pojkar i Sverige. ”Mycket arbete återstår”, säger Sarah Aiosa, VD MSD i Sverige.

I höstas fick pojkar i årskurs 5 i hela landet för första gången erbjudande om HPV-vaccin som en del i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Det är ett viktigt steg på vägen att eliminera HPV-relaterad cancer och sjukdom helt i Sverige. Samtidigt behöver pojkar över 11 år idag bekosta sitt skydd privat i väntan på att regionerna ska erbjuda sk catch-up vaccination.

– Varje årskull pojkar som vaccineras mot HPV innebär ytterligare möjlighet att förhindra framtida sjukdoms- och dödsfall, det gäller även pojkar över 11, säger Christer Borgfeldt, adjungerad professor, Lunds universitet samt överläkare kvinnokliniken, Skånes Universitetssjukhus (SUS) Lund.

Flickor erbjuds idag fler chanser till skydd än pojkar
Förutom att alla flickor och pojkar födda 2009 får gratis HPV-vaccin, erbjuds alla flickor i Sverige upp till 18 års ålder en så kallad ikappvaccination kostnadsfritt, medan samtliga pojkar över 11 år får bekosta sin catch-up själva.

Många äldre pojkar vill bli vaccinerade och det finns enligt Folkhälsomyndigheten ett behov av nationellt grepp om subventionering då det annars an leda till regionala skillnader.

– Det är viktigt att svenska politiker, trots COVID-19 pandemin, behåller fokus och politiskt ledarskap för en jämlik HPV-vaccination. Detta är en av få cancerformer som går att förhindra med vaccin, det är allas vårt uppdrag att bekämpa HPV-relaterad cancer och sjukdom hos både pojkar och flickor, säger Sarah Aiosa, VD, MSD i Sverige.

4 av 5 smittas av HPV-virus någon gång i livet, vilket kan leda till cancer i bland annat livmoderhals, vulva och anus. Med vaccination minimeras cirkulationen av viruset i samhället och därmed risken för HPV-relaterad cancer och kondylom.

Orsakar cancer i bland annat livmoderhals, vulva och anus
HPV (humant papillomvirus) är Sveriges och världens vanligaste sexuellt överförda infektion som drabbar såväl kvinnor som män. Uppskattningsvis drabbas 80 procent av oss alla av HPV-infektion någon gång i livet. De allra flesta märker inte av infektionen som vanligtvis läker ut av sig själv. Däremot läker inte infektionen ut för vissa och de löper ökad risk att drabbas av kondylom, cellförändringar och olika former av cancer som exempelvis cancer i livmoderhals, vulva och anus.

Mer information om HPV och hur man går till väga för att vaccinera sig privat finns på finns på hpvvaccin.se. Ytterligare information om HPV på många språk finns folkhalsomyndigheten.se, umo.se och 1177.se

Ämnen

  • Medicinsk forskning

Kategorier

  • onkologi
  • vacciner

Om MSD

Vår vision är att leda och utveckla innovationer för ett hälsosamt Sverige idag och imorgon. Vi är här för att ha en varaktig och positiv inverkan i Sverige och göra vårt yttersta för patienter. Vi samarbetar med politiska företrädare, myndigheter, hälso- och sjukvården, akademin, patientorganisationer och andra företag för att driva förändring och fortsätta att flytta gränserna för vad som är möjligt att åstadkomma för patienter som behöver det. Vi är agila och motståndskraftiga och vet att det kräver mod, engagemang och integritet att skapa verkligt värde för patienter. Vi vill vara en testbädd för innovation och vetenskaplig expertis, öka vår kunskap och dela med oss av den. MSD fortsätter idag arbetet i forskningens absoluta framkant för att förebygga, behandla och bota bland annat cancer, infektionssjukdomar som HIV och Ebola samt nya djursjukdomar. Vi strävar efter att vara världens främsta forskningsintensiva biomedicinska företag. Vill du veta mer om oss? Besök www.msd.se, följ oss på Twitter, LinkedIn eller YouTube.

Kontakter

Anna Hermansson

Presskontakt Kommunikationschef MSD Sverige +468207500