Gå direkt till innehåll
Keytruda® (pembrolizumab) rekommenderas som första linjens behandling mot lungcancer

Pressmeddelande -

Keytruda® (pembrolizumab) rekommenderas som första linjens behandling mot lungcancer

NT-rådet rekommenderar Keytruda® (pembrolizumab) som förstahandsbehandling vid metastaserad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) hos vuxna patienter med högt PD-L1-uttryck. – Vi är stolta och glada över att äntligen kunna ge människor med en av de dödligaste cancerformerna tillgång till en behandling som i vår studie minskar risken för död med 40 procent, säger Marc Gailhardou, vd, MSD Sverige.

PD-1-hämmaren pembrolizumab godkändes av EMA i februari som monoterapi vid första linjens behandling av metastaserad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) hos vuxna patienter med högt PD-L-1-uttryck och som saknar mutationer i EFGR eller ALK. Därefter har NT-processen tagit vid och resulterat i dagens rekommendation på en för NT-rådet relativt kort tid.

Stort behov av behandling

Eftersom patientbehovet är så trängande har det sedan godkännandet i februari varit vår högsta prioritet att ge patienterna tillgång till pembrolizumab. Det är därför glädjande att TLV och NT-rådet har påskyndat processen denna gång, säger Ulf Janzon, policydirektör, MSD.

Pembrolizumab är den första immunterapi som godkänts och rekommenderas som första linjens behandling vid icke-småcellig lungcancer. Majoriteten av patienter med NSCLC behandlas idag med 30-40 år gamla behandlingar som ger relativt kort överlevnad.

Signifikant bättre överlevnad

Pembrolizumab har i registreringsstudien KEYNOTE-024 visat signifikant bättre överlevnadsdata jämfört med kemoterapi. Vid tidpunkten för dataanalys var den relativa risken för död 40 procent lägre och för sjukdomsprogress eller död 50 procent lägre för pembrolizumab än för kemoterapi. Läs mer om KEYNOTE-024.

Ett biomarkörtest hjälper vårdpersonalen att identifiera patienter med ett högt PD-L1-uttryck och som visat sig vara de som svarar bäst på behandlingen. På så sätt förbättras förutsättningarna för att välja rätt läkemedel till rätt patient. Cirka en tredjedel av alla tidigare obehandlade NSCLC patienter beräknas vara i den grupp som svarar bäst på pembrolizumab gett som första linjens behandling vid metastaserad sjukdom.

Om Pembrolizumab

Många tumörer kan undvika immunsystemet genom en mekanism som använder det hämmande kontrollproteinet PD-1. Pembrolizumab är en humaniserad monoklonal antikropp som blockerar interaktionen mellan PD-1-receptorn och dess ligander, PD-L1 och PD-L2. Genom att selektivt binda till och blockera PD-1-receptorn återställer pembrolizumab immunsystemets naturliga förmåga att känna igen och söka upp cancerceller. Det är kroppens cancermålsökande T-celler som blir återaktiverade, eller enklare uttryckt så blockeras en mekanism som annars bromsar immunsystemet. Pembrolizumab är godkänt som monoterapi för behandling av:

  • avancerat (inoperabelt eller metastaserat) malignt melanom hos vuxna
  • lokalt avancerad eller metastaserad NSCLC efter kemoterapi då patientens tumörer uttrycker PD-L1. Patienter med mutationer i EGFR eller ALK ska även ha erhållit målstyrd behandling
  • Metastaserad NSCLC med ett högt PD-L1-uttryck om patienten inte har mutationer i EGFR eller ALK

Se www.fass.se för detaljerad indikationstext samt fullständig produktinformation.

Om Lungcancer
Lungcancer bildas i lungvävnaderna, oftast i celler som bekläder luftpassagerna, och är en av de ledande dödsorsakerna världen över. Varje år dör fler människor av lungcancer än bröst-, prostata- och koloncancer sammanlagt. De två huvudsakliga typerna av lungcancer är icke-småcellig och småcellig. Icke-småcellig lungcancer (NSCLC) är den vanligaste typen av lungcancer och svarar för cirka 85 procent av alla fall. Den relativa femårsöverlevnaden för patienter med avancerad, metastaserad (Stadium IV) lungcancer uppskattas till 2 procent.

Nyhetsgrafik med fakta om lungcancer

Fakta om lungcancer

Ämnen

Kategorier


MSD är ett forskningsintensivt företag som i samverkan med hälso- och sjukvården upptäcker, utvecklar och förser samhället med läkemedel och tjänster som förbättrar människors hälsa. Vi investerar årligen cirka 6,5 miljarder dollar i forskning och utveckling.

Som ett ledande globalt hälso- och sjukvårdsföretag arbetar vi på MSD för att göra skillnad för många människor världen över. I USA och Kanada är företagsnamnet Merck & Co. Inc., Kenilworth, NJ, USA. Vi har en bred produktportfölj av receptbelagda läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel och företaget är representerat i mer än 140 länder.

MSD i Sverige har cirka 170 medarbetare med kontor i Hagastaden, ett internationellt kluster som växer fram kring Karolinska Institutet och universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna. Hagastaden är ett kluster där akademi, sjukvård och företagande kan utvecklas tillsammans och bli ett nav för forskning och utveckling inom life science i Stockholm.

MSD marknadsför läkemedel och genomför kliniska prövningar inom bland annat följande behandlingsområden: kardiologi, immunologi, diabetes, infektionssjukdomar, astma/allergi, kvinnohälsa, cancer, dermatologi och centrala nervsystemets sjukdomar. Sedan flera år har MSD fler patienter i kliniska prövningar i Sverige än något annat företag. 

Presskontakt

Anna Hermansson

Anna Hermansson

Presskontakt Kommunikationschef MSD Sverige +468207500

Om MSD

Vår vision är att leda och utveckla innovationer för ett hälsosamt Sverige idag och imorgon. Vi är här för att ha en varaktig och positiv inverkan i Sverige och göra vårt yttersta för patienter här. Vi samarbetar med politiska företrädare, myndigheter, hälso- och sjukvården, akademin, patientorganisationer och andra företag för att driva förändring och fortsätta att flytta gränserna för vad som är möjligt att åstadkomma för patienter som behöver det. Vi är agila och motståndskraftiga och vet att det kräver mod, engagemang och integritet att skapa verkligt värde för patienter. Vi vill vara en testbädd för innovation och vetenskaplig expertis, öka vår kunskap och dela med oss av den. MSD fortsätter idag arbetet i forskningens absoluta framkant för att förebygga, behandla och bota bland annat cancer, infektionssjukdomar som HIV och Ebola samt nya djursjukdomar. Vi strävar efter att vara världens främsta forskningsintensiva biomedicinska företag. Vill du veta mer om oss? Besök www.msd.se, följ oss på Twitter, LinkedIn eller YouTube.

MSD
Box 45192
104 30 Stockholm
Sverige