Gå direkt till innehåll
Studien, ”BREATHING IN A NEW ERA”, är en jämförande analys av lungcancervården i Europa, samt analys av politiska program i 11 europeiska länder som presenterades vid världskonferensen för lungcancer i Barcelona.
Studien, ”BREATHING IN A NEW ERA”, är en jämförande analys av lungcancervården i Europa, samt analys av politiska program i 11 europeiska länder som presenterades vid världskonferensen för lungcancer i Barcelona.

Pressmeddelande -

Mycket kvar att göra för lungcancerpatienter i Sverige

MSD lanserade den 10 september vid världskonferensen om lungcancer i Barcelona, resultatet från en studie utförd av The Economist Intelligence Unit (EIU), en jämförande analys av lungcancervården i 11 europeiska länder. Analysen identifierar behovet av förbättringar av medvetenheten om lungcancer, förebyggande åtgärder som t.ex. screening, tidig diagnos och snabbare access till behandling och vård, över hela Europa.

Studien, ”BREATHING IN A NEW ERA”, är en jämförande analys av lungcancervården i Europa, samt analys av politiska program i 11 europeiska länder. Studien ger ett förslag till fempunktsprogram till nationella handlingsplaner för att förbättra patientens resultat och erfarenheter. Resultaten av studien presenterades vid IASLC:s världskonferens om lungcancer 2019 (WCLC).

Sverige kommer väl ut, i jämförelse med övriga 10 medverkande länder i Europa. Det bygger på att vi har en nationell cancerplan etablerad av regeringen 2009, standardiserade vårdförlopp och Regionala Cancer Centra (RCC) för remittering och flöden i cancervården. Men Sverige visar tyvärr inte på några planer när det kommer till screening eller patienters medverkan i sk HTA-utvärderingar. Sverige har även fortsatt svåra utmaningar med att nå uppsatta mål kring behandling inom 40 dagar för lungcancerpatienter. Det finns mycket kvar att göra för lungcancerpatienter i Sverige.

"Lungcancer - den ledande orsaken till cancerdöd i Europa och över hela världen - fortsätter att orsaka enorma påfrestningar för patienter och nära och kära som står inför denna sjukdom", säger Dr Mary Bussell, medarbetare vid The Economist Intelligence Unit. "Vår studie syftade till att utvärdera aktuella ouppfyllda behov i Europa och upptäcka handlingsbara lösningar för att ge hälso- och sjukvårdssystem bättre möjligheter att hantera lungcancer och i slutändan förbättra livet för patienternas."

"Denna studie visar det stora behovet av ytterligare holistiskt stöd för patienter under hela deras lungcancerresa - från den första misstanken om sjukdom och screening till diagnos och behandling", sade Stefania Vallone, ordförande för IASLC Patient Advocates Committee. ”Även om vi har gjort stora framsteg när det gäller att behandla lungcancerpatienter, visar denna studie oss hur mycket mer det är att göra. Med dessa fynd har vi nu en färdplan för att hjälpa nationella intressenter att planera för bättre patientvård och behandlingsresultat. ”

Fem strategier för att förlänga och förbättra liv

Som en del av studien identifierades fem viktiga områden för att förlänga överlevnaden och förbättra livskvaliteten för patienter med lungcancer nationellt, inklusive:

  • Strategisk planering: Nationella cancerplaner (NCCP) och lungcancerspecifika kontrollplaner bör finnas på plats, uppdateras regelbundet och finansieras korrekt. Medan NCCP finns i 10 av de 11 länder som analyserades, uppdaterades endast sex under de senaste fem åren och 10 länder har ingen specifik lungcancerstrategi.
  • Tidig upptäckt: Nationella kliniska riktlinjer för lungcancer bör omfatta tydliga vårdförlopp, tidsramar och kvalitetsindikatorer. I de flesta av de analyserade länderna saknade riktlinjer och information om screeningprogram, snabbspår för lungcancerpatienter till diagnos, samt remissvägar för sekundär, tertiär och/eller stödjande cancervård.
  • Patientinvolvering: Patienter och patientorganisationer bör delta aktivt i beslutsprocessen. Varje medverkande land i studien diskuterar diagnos och behandling inom de kliniska riktlinjerna för lungcancer, men endast sju länder har gemensamt beslutsfattande tillsammans med patienterna. Sju länder har inte inkluderat patientorganisationer i utvecklingen av riktlinjer och sex länder har inte inkluderat patientorganisationer i deras HTA-process (Health Technology Assessment)
  • Tillgång till innovation: Histologiska tester och innovativa terapier bör vara tillgängliga för alla lungcancerpatienter. Medan biomarkörtest ingick i de kliniska riktlinjerna för lungcancer för alla de 11 analyserade länderna, gav endast fem ersättning för de mest använda biomarkörerna för lungcancer.
  • Minska stigma: Förutom att främja arbetet mot rökning bör medvetenhetsprogram för att bekämpa negativa attityder och stigma implementeras. Endast sex av de analyserade länderna inkluderade psykologiska stödtjänster i sina kliniska riktlinjer för lungcancer.

"Resultaten som presenteras idag är en viktig påminnelse om att vi kan göra så mycket mer för att förbättra livet för patienter med lungcancer - och att vi måste gå samman för att verkligen förmedla en meningsfull förändring i Europa”, sade Deepak Khanna, senior vice president och regional president onkologi, för Europa, Mellanöstern, Afrika och Kanada, MSD. "Nu, mer än någonsin, har vi en tydlig väg framåt för att se till att dessa patienter har tillgång till bättre information, resurser och vård för att effektivt behandla denna sjukdom."


Läs hela studien här på EIUs webbplats: http://www.eiu.com/graphics/marketing/pdf/Lung-Cancer%20in-Europe-EIU-2019-9-10-final.pdf

Ämnen

Taggar


Om MSD

Innovationer har varit vår livsnerv i mer än 125 år. MSD är ett världsledande hälso- och sjukvårdsföretag som forskat fram mediciner och vacciner mot några av världens mest utmanande och allvarliga sjukdomar. Det är viktigt för oss att våra innovationer kommer till verklig nytta och ger människor en bättre hälsa, vilket är drivkraften i våra många engagemang i samverkan med akademin, vården och i den aktiva samhällsdebatten. MSD fortsätter arbetet i forskningens absoluta framkant för att förebygga, behandla och bota sjukdomar. Vi fokuserar på bland annat cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, djursjukdomar, Alzheimers sjukdom och infektionssjukdomar som Hepatit C, Ebola och Hiv. MSD i Sverige är ett dotterbolag till Merck & Co. Inc, som har sitt huvudkontor i Kenilworth i New Jersey, USA. Vi finns i 140 länder där vi skapar lösningar tillsammans med våra kunder med våra receptbelagda mediciner, vacciner, biologiska behandlingar och djurläkemedel. Vill du veta mer om oss? Besök www.msd.se, följ oss på Twitter, LinkedIn eller YouTube.

Relaterat material

Om MSD

Vår vision är att leda och utveckla innovationer för ett hälsosamt Sverige idag och imorgon. Vi är här för att ha en varaktig och positiv inverkan i Sverige och göra vårt yttersta för patienter här. Vi samarbetar med politiska företrädare, myndigheter, hälso- och sjukvården, akademin, patientorganisationer och andra företag för att driva förändring och fortsätta att flytta gränserna för vad som är möjligt att åstadkomma för patienter som behöver det. Vi är agila och motståndskraftiga och vet att det kräver mod, engagemang och integritet att skapa verkligt värde för patienter. Vi vill vara en testbädd för innovation och vetenskaplig expertis, öka vår kunskap och dela med oss av den. MSD fortsätter idag arbetet i forskningens absoluta framkant för att förebygga, behandla och bota bland annat cancer, infektionssjukdomar som HIV och Ebola samt nya djursjukdomar. Vi strävar efter att vara världens främsta forskningsintensiva biomedicinska företag. Vill du veta mer om oss? Besök www.msd.se, följ oss på Twitter, LinkedIn eller YouTube.

MSD
Box 45192
104 30 Stockholm
Sverige