Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Norden i fokus när Microsoft och MSD inleder nytt strategiskt samarbete om sjukvård

Två världsledande amerikanska företag, techbolaget Microsoft och läkemedelsbolaget MSD, har träffat ett samarbetsavtal för de nordiska och baltiska marknaderna. Målet med samarbetet är att tillsammans med vården i regionen hitta lösningar till nytta för såväl patienter som de som arbetar i vården och inom forskningen. Exempel på samarbeten där företagen kan skapa värde för samhället är användandet av artificiell intelligens som stöd för att ställa tidigare diagnoser vid t.ex. lungcancer.

-De nordiska länderna och Baltikum ligger långt fram i den tekniska och medicinska utvecklingen. Något som gör regionen till en idealisk miljö för att möta sjukvårdens behov av smarta och pålitliga lösningar som kan skapa nya möjligheter för sjukvården och patienterna, säger Mathias Ekman, Director Industry Solutions på Microsoft Western Europe.

-Vi vill se sjukvård och hälsa i ett bredare perspektiv, där data och modern teknik ska vara till nytta för alla, inklusive patienterna, sjukvårdprofessionen, forskarsamhället och beslutsfattarna, säger Jakob Tellgren, VP Nordics and Baltics, MSD (Merck, Sharp & Dohme).

-Sjukvården i de olika länderna i Norden och Baltikum möter samma utmaningar. Vården förändras i snabb takt, men den kommer inte alla patienter till del lika fort eller på lika villkor. Det finns flaskhalsar och byråkratiska hinder och samarbetet mellan Microsoft och MSD siktar också till att försöka eliminera just sådana hinder, säger Mathias Ekman.

-Vi är två företag med liknande kultur och värderingar som tillsammans kan skapa värde för patienter och samhället. I gränslandet mellan våra olika expertområden ser vi möjligheter till nya innovationer, säger Jakob Tellgren.

Det är fråga om ett långsiktigt samarbete, i en första fas på fem år men med möjlig förlängning. De två bolagen kommer att initiera projekt som ska komma sjukvården och patienterna till del.

Om partnerskapet

  • Partnerskapets avsikt är att initiera projekt med ett tydligt värde för det sociala ekosystemet och för patienter där behovet är stort, omättat, uppenbart eller brådskande.
  • Partnerskapet initieras på lika villkor mellan parterna.
  • Partnerskapet kommer att initiera projekt där parterna ser gemensamma intressen och tydliga fördelar för det hälsoekonomiska ekosystemet.

Om Microsoft
Microsoft är ett av världens ledande techföretag inom molnstjänster, programvara och datorer. Vårt mål är att hjälpa våra kunder nå sin fulla potential och skapa nya möjligheter med hjälp av digitala verktyg. Bland våra produkter och tjänster finns bland annat Microsoft Office, Microsoft Windows, Microsoft Cloud, Xbox, LinkedIn, Minecraft, Skype och sökmotorn Bing. Microsoft grundades år 1975 och den svenska verksamheten startades år 1985. Microsoft Sverige har idag cirka 600 medarbetare och kontor i Stockholm, Göteborg och Linköping.

Om MSD
I mer än ett sekel har MSD, ett ledande globalt läkemedelsföretag, forskat och tagit fram mediciner och vacciner för många av världens mest utmanande sjukdomar. Genom våra receptbelagda läkemedel och vacciner för både människor och djur, samarbetar vi med våra kunder och verkar i mer än 140 länder för att leverera innovativa hälsolösningar. Vi fortsätter att vara i framkant av forskningen för att främja förebyggande och behandling av sjukdomar som hotar människor och samhällen runt om i världen. Våra fokusområden är cancer, vacciner och infektionssjukdomar. Vi har 69,000 medarbetare i 140 länder. I Sverige är vi 140 medarbetare och har vårt säte i Hagstaden i Stockholm. I USA och Kanada heter vi Merck. Merck & Co., Inc. är det juridiska namnet och är noterat på New York Stock Exchange under symbolen "MRK".

Ämnen


Om MSD

Vår vision är att leda och utveckla innovationer för ett hälsosamt Sverige idag och imorgon. Vi är här för att ha en varaktig och positiv inverkan i Sverige och göra vårt yttersta för patienter. Vi samarbetar med politiska företrädare, myndigheter, hälso- och sjukvården, akademin, patientorganisationer och andra företag för att driva förändring och fortsätta att flytta gränserna för vad som är möjligt att åstadkomma för patienter som behöver det. Vi är agila och motståndskraftiga och vet att det kräver mod, engagemang och integritet att skapa verkligt värde för patienter. Vi vill vara en testbädd för innovation och vetenskaplig expertis, öka vår kunskap och dela med oss av den. MSD fortsätter idag arbetet i forskningens absoluta framkant för att förebygga, behandla och bota bland annat cancer, infektionssjukdomar som HIV och Ebola samt nya djursjukdomar. Vi strävar efter att vara världens främsta forskningsintensiva biomedicinska företag. Vill du veta mer om oss? Besök www.msd.se, följ oss på Twitter, LinkedIn eller YouTube.

Presskontakt

Jenny Wahren

Jenny Wahren

Presskontakt Kommunikationschef 08-20 75 00