Pressmeddelande -

Stora hot, den lilla människan och vacciner som lösning

När MSD drar igång höstens första Brown Bag Lunch Talks på torsdag är det vacciner som står på agendan. Sjukdomar är ett av människans största hot, men vi kan skydda oss. Idag har vi tillgång till vaccin som ger oss skydd mot sjukdomar som tidigare bara hade dödlig utgång.

I julas kom världsnyheten om ett vaccin mot Ebola och vi är på väg att utrota virus som tex humant papillomvirus (HPV). Med vaccin mot HPV kan vi förekomma flera olika cancerformer. Forskningen gör stora framsteg varje dag. ”Efter tillgång till rent vatten är vaccination det mest effektiva sättet att rädda liv och främja hälsa”, enligt Folkhälsomyndigheten.

PROGRAM:

Development of an Ebola Vaccine in the Midst of an Unprecedented Epidemic
Special Guest Speaker: Dr Beth-Ann G. Coller, PhD, Executive Director, Global Clinical Development, Merck and Company, Inc. Leder det forskningsteam som ligger bakom framtagandet av ett vaccin mot Ebolavirus.

Hur påverkas sjukvården och människorna vid en epidemi?
Läkaren Anders Håkanson ansvarade för ett fältsjukhus för Röda Korset i Sierra Leone under Ebolaepedemin. Han berättar om en sjukvård på gränsen till kollaps och vilken långsiktig samhällspåverkan ett sjukdomsutbrott för med sig. Framsteg som gjorts inom vanlig sjukvård och specialområden som t.ex malaria, tyfoid och allmänna vaccinationsprogram riskerar i krissituationen att gå förlorade.

Vad gör Sverige när epidemin bryter ut?
Martin Sjöholm från Myndigheten för samhällsberedskap (MSB), ledde den svenska insatsen på plats i Liberia under utbrottet av Ebola epidemin. Berättar om sina upplevelser kring insatsen, utmaningarna, hur Sverige mottogs och vad som går att åstadkomma i en exceptionell situation.

Utrota HPV – tar Sverige matchen?
Vi har möjlighet att utrota HPV och att ge alla flickor och pojkar ett brett och jämställt skydd. Kommer Sverige att göra det som behövs? Christer Borgfeldt, docent, obstetrik & gynekologi, Lunds universitet – presentation om HPV, HPV-screening, det hälsoekonomiska perspektivet inklusive kostnader för vaccination av både flickor och pojkar.

Om Brown Bag Lunch Talks @MSD i samarbete med RISE
Vi tror att utmaningarna i framtidens hälso- och sjukvård bäst möts i dialog och samverkan mellan hälso- och sjukvård, forskning, industri och politik. Välkommen att vara med i debatten under våra Brown Bag Lunch Talks och diskutera aktuella ämnen i gränslandet mellan hälsa, vård och teknik. Vi bjuder på lunchen, tillsammans tar vi fram konkreta idéer. Du kan också följa diskussionen på Twitter via #msdbrownbag

12 oktober kl 11.30-13.00 @ MSD Gävlegatan 22, 4 tr Registrera din anmälan här! Välkommen!

Ämnen

  • Farmaci

Kategorier

  • vacciner
  • onkologi

Om MSD

Innovationer har varit vår livsnerv i mer än 125 år. MSD är ett världsledande hälso- och sjukvårdsföretag som forskat fram mediciner och vacciner mot några av världens mest utmanande och allvarliga sjukdomar. Det är viktigt för oss att våra innovationer kommer till verklig nytta och ger människor en bättre hälsa, vilket är drivkraften i våra många engagemang i samverkan med akademin, vården och i den aktiva samhällsdebatten. MSD fortsätter arbetet i forskningens absoluta framkant för att förebygga, behandla och bota sjukdomar. Vi fokuserar på bland annat cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, djursjukdomar, Alzheimers sjukdom och infektionssjukdomar som Hepatit C, Ebola och Hiv. MSD i Sverige är ett dotterbolag till Merck & Co. Inc, som har sitt huvudkontor i Kenilworth i New Jersey, USA. Vi finns i 140 länder där vi skapar lösningar tillsammans med våra kunder med våra receptbelagda mediciner, vacciner, biologiska behandlingar och djurläkemedel. Vill du veta mer om oss? Besök www.msd.se, följ oss på Twitter, LinkedIn eller YouTube.

Presskontakt

Anna Hermansson

Presskontakt Kommunikationschef MSD Sverige +468207500