Pressmeddelande -

Strategiskt partnerskap mellan KI och MSD positionerar Sverige i framkant för patientdriven forskning

Måndagen den 28 maj samlas internationella forskare och experter inom utfallsforskning och patientcentrerad vård på Karolinska Institutet för att diskutera patientdriven utveckling av läkemedel, svenska kvalitetsregister och dess roll i forskningen, samt hur patienten bäst kan involveras för att optimera vården.

– Sverige ligger i framkant när det gäller utfallsforskning och att verkligen ta vara på patientens upplevelser. Det är en av grunderna till att vi adresserar forskningsfrågor tillsammans med svenska experter, att vi investerar i Sverige, säger dr. Julie Gerberding, vice koncernchef och globalt ansvarig för policy, kommunikation och patientfrågor vid MSD[1].

Strategiskt partnerskap levererar resultatMötet sker inom ramen för ett strategiskt partnerskap mellan Karolinska Institutet och MSDs centrum för utfallsforskning (CORE).

– Vi är stolta och glada att kunna bidra till den patientnära forskningen tillsammans med MSD. Samarbetet bygger på en flexibel modell där nya projekt skapas gemensamt och där patienten står i fokus, säger professor Karin Dahlman-Wright, prorektor vid Karolinska Institutet.

Partnerskapet som invigdes i november 2016 sätter medicinska vårdresultat i fokus inom tre övergripande teman: patientinspirerad forskning, studier i analys och metodologi med fokus på patientens deltagande samt innovativa sjukdomsbaserade register. Idag finns pågående forskningsprojekt inom onkologi, vacciner, diabetes, kardiovaskulära sjukdomar och neurologi och de första resultaten bearbetas inför publicering i vetenskapliga tidskrifter.

Unika förutsättningar attraherar globalt intresse

Att ta hänsyn till patienternas verkliga upplevelse av vården och den behandling de får har blivit en viktig nyckel för att optimera vården. Sverige är ett föregångsland när det gäller att inhämta patientupplevelser via digitala verktyg och att stärka vården via utfallsforskning, s.k. Real World Evidence (RWE) forskning.

– Den här typen av samarbeten bidrar inte enbart till patienter, det är en del av vår valuta i svensk exportindustri och därmed en del i svenska samhällsutvecklingen, säger Jenni Nordborg, chef för regeringens Life sciencekontor.

Om Real World Evidence forskning, utfallsforskning
RWE forskning är data som speglar dagliga erfarenheter i vården bland människor som ofta kan ha mer komplicerade medicinska och sociala förhållanden än de som medverkar i kliniska prövningar. I förlängningen hjälper RWE forskningen vårdgivaren att rikta förskrivningen av en viss medicin till patienter som verkligen har nytta av den och därmed undvika förskrivning till patienter som kanske inte svarar på behandling eller som löper risk för biverkningar. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) och landsting/regioner efterfrågar information från användning i klinisk verklighet samt hälsoekonomiska data i allt större utsträckning och därmed blir denna sorts forskning allt mer relevant för beslut om godkännande och ersättningsberättigande för läkemedel i Sverige. En liknande utveckling finns i många andra länder och RWE-forskning är därför ett viktigt utvecklingsområde i stora delar av världen.

[1] I USA och Kanada är företagets namn Merck & Co., Inc.

Ämnen

  • Medicinsk forskning

Kategorier

  • onkologi
  • vacciner
  • samarbeten

Om MSD

Innovationer har varit vår livsnerv i mer än 125 år. MSD är ett världsledande hälso- och sjukvårdsföretag som forskat fram mediciner och vacciner mot några av världens mest utmanande och allvarliga sjukdomar. Det är viktigt för oss att våra innovationer kommer till verklig nytta och ger människor en bättre hälsa, vilket är drivkraften i våra många engagemang i samverkan med akademin, vården och i den aktiva samhällsdebatten. MSD fortsätter arbetet i forskningens absoluta framkant för att förebygga, behandla och bota sjukdomar. Vi fokuserar på bland annat cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, djursjukdomar, Alzheimers sjukdom och infektionssjukdomar som Hepatit C, Ebola och Hiv. MSD i Sverige är ett dotterbolag till Merck & Co. Inc, som har sitt huvudkontor i Kenilworth i New Jersey, USA. Vi finns i 140 länder där vi skapar lösningar tillsammans med våra kunder med våra receptbelagda mediciner, vacciner, biologiska behandlingar och djurläkemedel. Vill du veta mer om oss? Besök www.msd.se, följ oss på Twitter, LinkedIn eller YouTube.

Kontakter

Anna Hermansson

Presskontakt Kommunikationschef MSD Sverige +468207500