Pressmeddelande -

Internationellt fokus på MS den 27 maj

Den 27 maj inträffar Internationella MS-dagen runt om i världen. Syftet med dagen

är att sätta den neurologiska sjukdomen multipel skleros i fokus och höja

medvetenheten om de villkor som MS-drabbade lever med. I Sverige hålls under

Internationella MS-dagen ett öppet, kostnadsfritt seminarium – ”Fysisk träning –

kan det va nå’t?” – för att belysa och informera om de positiva effekter fysisk

aktivitet har för den som lever med MS.

Internationella MS-dagen inträffar varje år och får olika fokus beroende på var i världen man tittar.

I Sverige håller MS-fonden ett kostnadsfritt seminarium, öppet för alla, på Stadionmässan i

Malmö. Seminariet har i år fysisk träning som tema och under rubriken ”Fysisk träning – kan det

va nå’t?” belyser och informerar man om de positiva effekter fysisk aktivitet och strukturerad

träning kan ha för den som lever med MS.

Seminariet inleds med en föreläsning av docent Magnhild Sandberg från Neurokliniken i Lund som

talar om Progressiv MS – ett ämne som är högaktuellt inom forskningsvärlden just nu.

Därefter talar leg. sjukgymnasterna Siv Ohlin och Karin Scherman, från Neurologiska

Sjukgymnastikinstitutet i Malmö, om MS-dagens tema, fysisk träning för personer som lever med

MS. Efter föredraget kommer deltagarna att få möjlighet att prova på och få särskild information

om olika träningsformer, som balans- och stabilitetsträning, styrketräning, vibrationsträning och

yoga.

– Med seminarietemat hoppas vi kunna skapa entusiasm och engagemang för fördelarna med olika

fysiska träningsformer, något som inte alltid framstår som en självklarhet för den som lever med

MS, säger Jonas Weiger, ordförande för MSfonden, som står som arrangör för Internationella MSdagen

i Sverige.

Seminariet ”Fysisk träning – kan det va nå’t?” äger rum den 27 maj kl 15.30–19.00 på

Stadionmässan i Malmö. Mer information finns på www.msfonden.se. Där finns även

seminarieprogrammet i sin helhet att ladda ned.

Ämnen

 • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

 • arbetsterapi; rehabilitering
 • friskvård
 • ms
 • multipel skleros
 • neurologi
 • rehabilitering
 • sjukvård
 • utbildning
 • vård
 • hälsa
 • träning
 • seminarium
 • föreläsning

För mer information, kontakta:

Sanna Ohlander, MSfonden, 0708 49 48 90, sanna.ohlander@me.com

Om MS-fonden (EMSF)

MS-fonden (European MS Foundation) arbetar för att förbättra situationen för dem som har MS.

Det gör vi genom att verka inom tre områden: rehabilitering, kunskap och forskning. MS-fonden är

en av Svensk Insamlingskontroll godkänd insamlingsorganisation. Bidrag och gåvor kan sättas in

på något av fondens 90-konton, plusgiro 90 01 38 - 9 eller bankgiro 900-1389.