Pressmeddelande -

13 miljoner till grön upphandling kring Östersjön

Miljöstyrningsrådet och organisationer från åtta Östersjöländer ska utveckla konceptet grön upphandling i ett nytt projekt delfinansierat av EU. Baltic Green Public Procurement, som startar i januari och ska pågå i drygt två år, bygger bland annat på att ta fram utbildningsmaterial, utbilda nyckelpersoner och genomföra miljöanpassade upphandlingar.

Miljöstyrningsrådet är projektets så kallade lead partner och leder arbetet tillsammans med expertorganisationer inom miljö och upphandling från Danmark, Norge, Sverige, Finland och Tyskland. Totalbudgeten för projektet är omkring 13 miljoner kronor. 

”Genom att bygga upp nätverk kan länderna dra lärdom av varandra och på så vis öka kunskapen om och användningen av miljöanpassad upphandling. Projektet kommer förutom det att fokusera på hur offentlig upphandling kan driva på innovationer och stärka små och medelstora företag”, säger Peter Nohrstedt, verksamhetsansvarig för upphandling på Miljöstyrningsrådet.  

Andra viktiga delar är livscykelkostnader och kriterier för miljöanpassad upphandling, fokuserade på prioriterade områden. Kriterierna ska få regionerna som medverkar i projektet att köpa produkter med exempelvis mindre miljöfarliga ämnen. I praktiken kommer samarbetet att innebära nätverksträffar, praktikperioder på andra deltagares arbetsplatser och studiebesök.

Projektet Baltic Green Public Procurement är en del av EU-strategin att göra Östersjön till en ekoeffektiv region. Det ingår i Baltic Sea Region Programme som handlar om miljö, ekonomi, tillgänglighet och säkerhet i Östersjöländerna. EU-parlamentet och EU-kommissionen står bakom strategin som ska leda till närmare samarbete mellan Östersjöländerna och skapa en modell som kan implementeras i hela EU.

För mer information kontakta Peter Nohrstedt, verksamhetsansvarig för upphandling, peter@msr.se eller 08 700 6693, eller Hanna S Backman, kommunikatör på Miljöstyrningsrådet, hanna@msr.se eller 08 5010 5555. Läs mer på www.msr.se.

Ämnen

  • Miljöpolitik

Taggar

  • östersjön
  • grön upphandling

Om Miljöstyrningsrådet

Miljöstyrningsrådet (MSR) är regeringens expertorgan som hjälper kommuner, landsting och statliga verksamheter att ställa miljö- och sociala krav på de varor, tjänster och entreprenader de upphandlar. MSR har krav inom huvudområdena livsmedel, fordon och transporter, it och telekom, städ och rengöring, gatu och fastighet, kontor, inredning och textil, energi, sjukvård och omsorg samt tjänster. Läs mer på www.msr.se

Presskontakt

Susanne Lång

Presskontakt Kommunikationsansvarig 0708-96 88 81