Pressmeddelande -

Internationella EPD®systemets tekniska kommitté samlas i Stockholm 11-12 maj

Miljöstyrningsrådet samlar i dagarna representanter i den tekniska kommittén som är knuten till det internationella EPD®systemet. Syftet med systemet är att ge företag, organisationer och konsumenter ett verktyg som på ett sakligt och trovärdigt sätt ger information om miljö- eller klimatpåverkan från varor och tjänster, genom miljövarudeklarationer och klimatdeklarationer.

Experterna i den tekniska kommittén kommer från Italien, Nya Zeeland, Sverige och Taiwan. Mötet leds av Joakim Thornéus från Miljöstyrningsrådet som även är den organisation som är initiativtagare och grundare av systemet.

Klimatdeklarationer är en sammanfattning av den klimatinformation som finns i en miljövarudeklaration, EPD®. Det är ett trovärdigt system som kan användas på många olika sätt och bland annat ligga till grund för klimatmärkning. Viktiga målgrupper för klimatdeklarationer är upphandlare och inköpare i privat och offentlig sektor samt privata konsumenter.

— Klimatdeklarationer är vårt svar på regeringens önskan om ett marknadsbaserat system som ger möjlighet till jämförbar och trovärdig klimatinformation för alla typer av varor och tjänster, säger Sven-Olof Ryding, VD på Miljöstyrningsrådet.

— Man kan likna klimatdeklarationer vid näringsdeklarationer som finns på livsmedel idag, förklarar Sven-Olof Ryding. Då det är ett öppet system som ger möjlighet att jämföra klimatpåverkan mellan separata produkter tror och hoppas vi att klimatdeklarationer kan ha ett särskilt konsumentintresse.

Är man också intresserad av en produkts övriga miljöpåverkan finns den också tillgänglig i informationen i miljövarudeklarationen. Klimatdeklarationer lanserades 2007 och växer allt snabbare såväl internationellt som i Sverige.

Systemet, som baseras på internationella ISO-standarder om livscykelanalyser och miljödeklarationer, har utvecklats helt på marknadens villkor. I dagsläget har drygt 70 företag registrerat 130 miljövarudeklarationer runt om i världen. I Sverige rör det sig om allt från järnvägar via Botniabanan till energiproduktion från Vattenfall och livsmedel från Lantmännen, det vill säga från såväl transport-, bygg-, energi- som livsmedelssektorn. Stora internationella aktörer är bland andra Italien och Japan.

För mer information se www.klimatdeklaration.se eller kontakta Joakim Thornéus projektledare, Miljöstyrningsrådet på 08-50  05 52, joakim@msr.se eller Susanne Lång kommunikationsansvarig, Miljöstyrningsrådet på 0708-96 88 81, susanne@msr.se

 

Ämnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • miljöstyrningsrådet
  • msr
  • miljövarudeklaration
  • miljöinformation
  • klimatdeklaration
  • klimatinformation
  • sven-olof ryding
  • epd

Om Miljöstyrningsrådet

Miljöstyrningsrådet arbetar för att bidra till en hållbar utveckling genom att stödja företag och offentlig förvaltning i deras miljöarbete på ett strategiskt och kostnadseffektivt sätt. Med tre huvudsakliga verktyg och tjänster erbjuder Miljöstyrningsrådet vägledning för hållbar upphandling, miljöledning och miljörelaterad produktinformation.

Kontakter

Susanne Lång

Presskontakt Kommunikationsansvarig 0708-96 88 81