Pressmeddelande -

Sverige miljöbäst i Europa

För andra året i rad är ett svenskt företag bäst i Europa på miljö. Milko har belönats med EMAS Awards vid en ceremoni i Bryssel. De vann priset för sitt ambitiösa arbete med att sänka sina koldioxidutsläpp. EU Kommissionen visar med detta att svenska företag ligger i framkant vad gäller miljösatsningar.

32 organisationer från 13 medlemsländer var nominerade i de fem klasserna och Milko tog hem segern i klassen stora organisationer (mer än 250 anställda). Motiveringen löd:

Milko är ett av Sveriges största mejerier. År 2006 satte upp mål för att minska sina koldioxidutsläpp med 25% under en tioårsperiod. Mer än 30 % av detta mål har uppnåtts under de senaste två åren och Milko arbetar med att hitta ytterligare sätt att reducera sina utsläpp. Bland annat gör de detta genom att använda alternativa energikällor, som biogas. Milko tilldelas EMAS Awards för sina åtgärder inom energieffektivisering.

Kvalitets- och miljöchef Inger Larsson och kvalitets-och miljötekniker Christine Rudh var på plats i Bryssel för att motta priset. De är glada och stolta över utmärkelsen och ser den som ett välkommet erkännande av ett långsiktigt miljöarbete som inte slutar med detta.

EMAS Awards har instiftats av EU-kommissionen för att öka uppmärksamheten kring de många goda förebilder för ett förebyggande miljöarbete som EMAS-registrerade organisationer utgör. Tävlingen är öppen för alla typer av organisationer oavsett inriktning och storlek. Priset delas ut i fem kategorier och två svenska bidrag fanns med bland årets nomineringar. Årets tema för tävlingen var "Reduktion av växthusutsläpp/energiförbrukning/ energieffektivisering".

 

Även förra året visade Sverige framfötterna då Gustavsberg AB, Vårgårda vann priset i kategorin medelstora företag.

Ämnen

  • Företagande

Miljöstyrningsrådet är regeringens expertorgan inom miljöanpassad och annan hållbar offentlig upphandling och ger stöd till offentliga sektorn att miljöanpassa sina inköp. Miljöstyrningsrådet utvecklar och tillhandahåller även miljöledningssystem (EMAS) och internationellt jämförbar produktrelaterad miljö- och klimatinformation (EPD®-systemet).

Kontakter

Susanne Lång

Presskontakt Kommunikationsansvarig 0708-96 88 81